Một phần của Group
Cổ phần NBEV 6.52 -1.212 %
Tư Vấn Viên Sản Phẩm?
Morinda - Thu Nhập Trung Bình
Trong hơn 20 năm, Morinda đã giúp mọi người đạt được mục tiêu tài chính bằng việc kinh doanh các sản phẩm cao cấp. Morinda đã tạo ra gần 300 triệu phú* và giúp nhiều người đạt được thành công về tài chính và giảm bớt gánh nặng chi tiêu.

 
Chúng tôi tự hào về cơ hội tài chính đang có tại Morinda. Chúng tôi cho sự thành công của mình vào các tưởng thưởng, sản phẩm chất lượng cao, cũng như vào các Tư vấn viên sản phẩm độc lập (IPC) trên toàn cầu. Morinda có một trong những kế hoạch thanh toán hoa hồng tốt nhất. Nó đã được chứng minh, được nhắc đến, và đứng vững trước mọi thử thách cho đến nay. Trên thực tế, Morinda chưa hề bỏ sót một khoản thanh toán hoa hồng nào trong lịch sử 20 năm của mình.

Bạn có thể mong đợi loại hoa hồng nào khi trở thành TVV Morinda? Rất tiếc là, chúng tôi không thể dự đoán mỗi TVV sẽ hoạt động thế nào - sự thành công của mỗi cá nhân hoàn toàn phụ thuộc vào nỗ lực của mỗi người. Tuy nhiên, bảng chi tiết bên dưới đây hiển thị thu nhập trung bình của TVV Morinda Mỹ. Tất cả các số liệu hiển thị thu nhập hàng tháng.

THANH TOÁN HOA HỒNG THÁNG
XẾP LOẠI CAO THẤP TRUNG BÌNH GIỮA TVV Ở CẤP NÀY LÀ % CÁC TVV NĂNG ĐỘNG TVV ĐANG NHẬN HOA HỒNG TVV Ở CẤP NÀY LÀ % CÁC TVV NĂNG ĐỘNG
Không Đạt $926.20 $3.00 $39.48 $15.97 3.13% 1.33%
TVV $1,480.25 $3.00 $48.82 $16.63 1.60% 0.68%
San Hô $5,996.40 $2.10 $95.71 $22.30 80.76% 34.26%
Ngọc Bích $6,222.45 $5.05 $824.65 $707.82 10.56% 4.48%
Ngọc rai $9,260.20 $6.00 $4,464.36 $4,077.82 1.82% 0.77%
Ngọc Trai Kim Cương $50,898.19 $5.00 $4,394.04 $3,395.69 1.56% 0.66%
Ngọc Trai Kim Cương XS $34,325.19 $231.30 $11,955.15 $11,089.12 0.25% 0.11%
Ngọc Trai Kim Cương Đôi $29,593.63 $8,125.11 $16,945.89 $16,859.76 0.12% 0.05%
Ngọc Trai Kim Cương Ba $122,563.79 $10,304.71 $30,643.65 $20,824.59 0.16% 0.07%
Ngọc Trai Kim Cương Bạch Kim $147,344.38 $11,112.59 $86,429.38 $88,043.57 0.04% 0.02%

Số liệu thống kê thu nhập bên trên là của các TVV Mỹ, những người đạt đánh giá nhận hoa hồng trong năm 2015 (tức là, các TVV đang hoạt động). Trong năm 2015, 57.49% TVV đang hoạt động đã không nhận được bất kỳ khoản hoa hồng nào. Các TVV không được nhận hoa hồng gồm có các TVV không hoạt động nhưng chưa cắt hợp đồng vì không hoạt động, các TVV có khách hàng và hệ thống cấp dưới đã mua sản phẩm với số lượng chưa đạt đánh giá để nhận hoa hồng và TVV chưa đạt doanh số dựa vào hệ thống khách hàng hoặc hệ thống cấp dưới, tuy nhiên vẫn chỉ là khách hàng, không phải là người xây dựng kinh doanh.


Những con số này không bao gồm tiền lời bán lẻ TVV kiếm được từ việc bán lại các sản phẩm của Morinda, cũng không thể hiện số tiền lời của TVV, vì nó không được xem là chi phí mà TVV Morinda chi trả để quảng bá cho việc kinh doanh của họ. 


0.6% số TVV đang hoạt động/ 1.5% trong số các TVV đang hoạt động đã nhận hoa hồng. Các chuyến du lịch được thưởng cho 0,4% trong số các TVV đang hoạt động / 1,0% trong số các TVV đã nhận hoa hồng.


* Thời gian trung bình để gần 300 TVV của chúng tôi đạt Một triệu đô la hoa hồng là 7 năm; thời gian ngắn nhất là 6 tháng.

 

Chúng tôi mong rằng thông tin này mang đến cho bạn cái nhìn chung về cơ hội thu nhập của TVV Morinda. Khoản thu nhập cá nhân có thể thay đổi tùy theo kỹ năng và nỗ lực. Không phải ai cũng sẽ đạt được mức thu nhập cao và những con số này không được xem là sự đảm bảo hoặc dự báo về thu nhập thực sự. Nỗ lực kinh doanh thành công đòi hỏi cần mẫn, siêng năng và tài lãnh đạo. Thành công cá nhân của TVV phụ thuộc vào mức độ thể hiện hiệu quả kỹ năng của mình.