Một phần củaNhóm
Cổ phần NBEV 6.365 0.079 %
Tư Vấn Viên Sản Phẩm?

Blog Morinda

Tìm các tin tức và thông báo mới nhất về sản phẩm và sự kiện Morinda. Kiểm tra các khuyến mại, khuyến mại đặc biệt và giới thiệu sản phẩm mới thường xuyên. Đừng bỏ lỡ bất cứ chương trình nào.

Lịch

Theo dõi các sự kiện, tin tức Morinda quan trọng, v.v...
0

Sự Kiện Thứ Hai Trực Tuyến

2018-11-22 | Morinda Vietnam
Sự Kiện Thứ Hai Trực Tuyến bắt đầu vào ngày 26/11/2018. Đừng bỏ lỡ!!!
Đọc Thêm
0

Cám ơn bạn đã xác nhận Yêu Cầu Hàng Mẫu!

2018-09-01 | Morinda
Chúng tôi đang giải quyết yêu cầu hàng mẫu của bạn. Để hoàn tất yêu cầu hàng mẫu, đầu tiên yêu cầu này phải được người gửi khuyến mãi này duyệt. Về tình trang của yêu cầu hàng mẫu của bạn, vui lòng liên hệ với người gửi hàng mẫu cho bạn.
Đọc Thêm
0

Danh Sách TVV Chấm Dứt Hợp Đồng

2018-01-15 | Morinda Việt Nam

DANH SÁCH TƯ VẤN VIÊN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG TG BHĐC

VÀ CHẤM DỨT SỐ THẺ THÀNH VIÊN
STT

HỌ VÀ TÊN TVV

SỐ THẺ THÀNH VIÊN

1

ÂU THỊ PHƯƠNG THẢO

3989609

2

BẠCH THỊ HIỆP

 

3

BIỆN THỊ THẮM

 

4

BIỆN THỊ VUI

 

5

BÙI ANH LUẬN

 

6

BÙI ANH TÙNG

 

7

BÙI CHÍ TRUNG

 

8

BÙI DANH THẮNG

4059684

Đọc Thêm