Một phần của Group
Cổ phần NBEV 6.14 -2.694 %
Tư Vấn Viên Sản Phẩm?

QUY ĐỊNH VỀ MUA VÀ NHẬN HÀNG,

BẢO HÀNH, ĐỔI, TRẢ LẠI, MUA LẠI HÀNG HÓA

 

Quy định này được nêu chi tiết và là một phần không thể tách rời của Chương trình trả thưởng của Công ty TNHH Morinda Việt Nam.

 

1.   MUA VÀ NHẬN HÀNG HÓA

Tư Vấn Viên, Khách hàng ưu đãi và Khách hàng tiêu dùng mua hàng theo mã số mà Công ty cấp khi ký hợp đồng hoặc đơn đăng ký.

Giá bán, điểm quy đổi và giá trị tính hoa hồng (CV) của hàng hóa được quy định trong Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và các điều chỉnh, cập nhật mới nhất sẽ được áp dụng. Giá bán của hàng hóa được in sẵn tại Phiếu mua hàng (đã bao gồm VAT), khách hàng sẽ điền vào phiếu này khi mua hàng tại công ty. Giá bán trên trang web của Công ty là giá chưa có VAT và phí vận chuyển (nếu có).

Tư Vấn Viên và khách hàng phải nhận hàng hóa ngay khi mua hàng tại trụ sở của Công ty, trừ trường hợp bất khả kháng như hàng hóa đang còn trên đường vận chuyển,... thì Công ty sẽ thông báo cụ thể trước khi bán hàng.

Khi nhận hàng, khách hàng và Tư Vấn Viên phải kiểm tra tình trạng và hạn sử dụng của hàng hóa. Công ty sẽ không giải quyết nếu hàng hóa được nhận ra khỏi kho bị hư hỏng mà không phải do lỗi của nhà sản xuất hoặc lỗi do cách bảo quản của Công ty.

Ngoài lý do nêu trên, tất cả hàng hóa có tính hoa hồng được mua từ Công ty đều được đổi, trả lại và được mua lại nếu đáp ứng được các điều kiện đổi, trả và mua lại hàng hóa dưới đây.

2.   BẢO HÀNH,  ĐỔI, MUA LẠI, TRẢ LẠI HÀNG HÓA

2.1.                       BẢO HÀNH:

Các sản phẩm hiện Công ty đang kinh doanh là Thực phẩm chức năng và Mỹ phẩm nên không có chính sách bảo hành cho sản phẩm.

 

2.2.                        ĐIỀU KIỆN ĐỔI HÀNG HÓA

Trong trường hợp hàng hóa không đảm bảo chất lượng do lỗi của nhà sản xuất hoặc do bảo quản của Công ty, Tư Vấn Viên và khách hàng phải báo ngay cho Công ty trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận hàng để được hướng dẫn đổi hoặc trả lại lại sản phẩm. Công ty sẽ không giải quyết nếu thông báo cho Công ty sau 10 ngày kể từ ngày nhận hàng.

2.3.                        MUA LẠI HÀNG HÓA

-    Khi Tư Vấn Viên có yêu cầu, Công ty sẽ mua lại hàng hóa đã bán cho Tư Vấn Viên đó, bao gồm cả hàng hóa được bán theo chương trình khuyến mãi, nếu yêu cầu mua lại đáp ứng các "Điều kiện trả lại, mua lại hàng hóa" của Công ty được quy định tại mục 2.4 dưới đây.

-    Trong trường hợp phải mua lại hàng hóa, Công ty sẽ:

a) Hoàn lại tổng số tiền mà Tư Vấn Viên đã trả để nhận được hàng hóa đó nếu không có căn cứ để khấu trừ theo quy định tại Điểm b dưới đây;

b) Hoàn lại tổng số tiền sau khi đã trừ đi các chi phí quản lý, tái lưu kho và chi phí hành chính khác nhưng không thấp hơn 90% khoản tiền mà người tham gia bán hàng đa cấp đã trả để nhận được hàng hóa đó.

Khi hoàn lại tiền Công ty có thể khấu trừ tiền hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà người tham gia bán hàng đa cấp đã nhận từ việc mua hàng hóa đó.

Sau khi hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp chấm dứt, Công ty có trách nhiệm mua lại hàng hóa đã bán cho người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định tại mục này.

2.4. ĐIỀU KIỆN TRẢ LẠI, MUA LẠI HÀNG HÓA (áp dụng cho tất cả các trường hợp trả lại, mua lại hàng hóa)

a)   Yêu cầu trả lại được thực hiện không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận hàng thực tế.

b)  Hàng hóa còn hạn sử dụng;

c)   Hàng hóa còn nguyên bao bì, tem, nhãn;

Hàng hóa trả lại phải được chính người có tên trên hóa đơn VAT mang trả cho Công ty ngay khi nộp hồ sơ trả hàng.

 

2.5.  HỒ SƠ, THỦ TỤC TRẢ HÀNG (áp dụng cho tất cả các trường hợp trả lại, mua lại hàng hóa)

* Đơn yêu cầu hoàn trả hàng hóa theo mẫu của Công ty.

* Photo giấy Chứng Minh Nhân Dân có công chứng (hoặc bản gốc để đối chiếu).

* Hóa đơn VAT của đơn hàng định hoàn trả.

* Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp gốc, đơn yêu cầu hủy hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng và thẻ Tư Vấn Viên, thẻ Đào tạo viên (nếu có) (trong trường hợp chấm dứt hợp đồng và trả hàng)./.