Một phần của Group
Tư Vấn Viên Sản Phẩm?

Thông cáo về quyền riêng tư thông tin của Morinda 

Morinda nhận thức rằng việc sử dụng và bảo mật các thông tin cá nhân của quý vị là rất quan trọng, chúng tôi hiểu rõ sự tin tưởng của quý vị vì thế luôn sử dụng các thông tin ấy một cách cẩn thận và hợp lý. Thông cáo này trình bày chính sách về quyền riêng tư trong việc sử dụng dữ liệu internet của Morinda và mô tả về cách thức sử dụng thông tin của người sử dụng thông tin trên mạng internet của các site của Morinda.Qua việc truy cập website của Morinda, bạn chấp nhận các quy định nêu trong thông cáo về việc bảo mật thông tin cá nhân này.

Morinda thu thập những thông tin cá nhân nào về khách hàng trên website?

Thông tin nhận được từ khách hàng sẽ giúp chúng tôi điều chỉnh và cung cấp thêm nhiều thông tin thích hợp cho quý vị mua sắm tại website của Morinda. Sau đây là các loại thông tin chúng tôi sẽ thu thập.

 • Thông tin quý vị cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi thu thập và lưu trữ các thông tin quý vị nhập liệu trên website của chúng tôi  hay cung cấp cho chúng tôi bằng cách khác. Quý vị có thể không cung cấp chính xác thông tin, tuy nhiên khi ấy quý vị sẽ không tận dụng được nhiều tính năng hỗ trợ. Chúng tôi sử dụng những thông tin mà quý vị cung cấp nhằm mục đích hỗ trợ như điền vào các đơn đặt hàng, đáp ứng yêu cầu của quý vị, ghi nhớ các tùy chọn cho những lần mua sắm sau này, nâng cao dịch vụ của chúng tôi và liên hệ với quý vị. Các thông tin về quý vị mà chúng tôi lưu trữ thường gồm: tên, địa chỉ, nơi giao hàng, mã số thuế, số thẻ tín dụng, địa chỉ email, số tài khoản ngân hàng (nếu cung cấp), số điện thoại và số fax, v.v.
 • Thông tin tự động (cookie): Dữ liệu lưu trữ trong cookie cho phép hệ thống của Morinda nhận dạng trình duyệt web của quý vị và cung cấp khả năng ghi nhớ các tùy chọn cho quý vị. Một số ví dụ về thông tin mà chúng tôi thu thập và phân tích bao gồm: mã số session tạm thời, cấp độ khách hàng (dịch vụ cao cấp hay cơ bản), mã nhà phân phối, các trang web đã truy cập trên website Morinda, và các mẫu quảng cáo pop-up mà khách hàng đã xem. Thông tin chúng tôi lưu trữ trong cookie không bao gồm thông tin cá nhân và Morinda hy vọng quý vị yên tâm khi biết Morinda chỉ sử dụng chúng để giúp quý vị truy cập website của Morinda dễ dàng và hiệu quả hơn. Tuy nhiên có thể một số quý vị không muốn để cookie lưu trữ trên máy tính của mình vì các vấn đề về quyền riêng tư. Khi đó mục "help" trên thanh công cụ của hầu hết các trình duyệt web sẽ cho quý vị biết cách ngăn trình duyệt web của quý vị chấp nhận cookie mới, hoặc thông báo cho quý vị biết trước khi chấp nhận cookie, hoặc cấm hẳn cookie. Tuy nhiên cookie cho phép quý vị sử dụng đầy đủ các tính năng trên website của Morinda nên chúng tôi đề nghị quý vị bật chúng lên.
 • Liên hệ qua email: Nhằm giúp chúng tôi làm cho email trở nên hữu hiệu và dễ dàng hơn, chúng tôi có thể nhận thông báo xác nhận khi quý vị đã mở email của Morinda, nếu máy tính của quý vị có hỗ trợ khả năng ấy. Chúng tôi sẽ không tiết lộ địa chỉ email của quý vị cho bất kỳ công ty hay cá nhân nào khác.
 • Thông tin từ các nguồn khác: Morinda không lấy thông tin về các nhà phân phối và khách hàng của công ty từ bất kỳ nguồn nào khác.

Morinda  có chia sẻ thông tin thu thập được hay không?

 • Không bán hoặc chia sẻ:  Thông tin về khách hàng là một phần quan trọng trong công việc của chúng tôi, và chúng tôi không bán hay chia sẻ chúng với bất kỳ hình thức nào.
 • Đại lý: Chúng tôi có thể thuê các công ty hay cá nhân khác thay mặt cho chúng tôi thực hiện một số chức năng. Ví dụ như điền vào các đơn đặt hàng, phân phối hàng, gửi thư bưu điện và email, xóa bỏ thông tin trùng lắp trong danh sách khách hàng, phân tích dữ liệu, cung cấp cộng tác tiếp thị, xử lý thanh toán thẻ tín dụng, và cung cấp dịch vụ khách hàng. Các tổ chức này chỉ được quyền truy cập thông tin cá nhân khi cần thiết để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không được dùng vì mục đích khác..
 • Quảng Cáo Sản Phẩm: Chúng tôi không gởi các lời mời chào hàng đến các khách hàng của Morinda dùm cho các công ty kinh doanh khác..
 • Biện Pháp Bảo Hộ cho Morinda và Những Người Khác: Chúng tôi phát hành các trương mục và các thông tin cá nhân khác khi chúng tôi tin rằng việc phát hành là thích đáng để tuân theo luật pháp, tuân theo hoặc áp dụng chính sách của chúng tôi và các thoả thuận khác; hoặc bảo vệ quyền lợi, tài sản, hay sự an toàn của Morinda.

Thông tin của tôi được bảo mật như thế nào?

 • SSL:  Chúng tôi bảo mật thông tin của quý vị trong quá trinh truyền bằng cách sử dụng phần mềm Secure Sockets Layer (SSL) để mã hóa thông tin quý vị nhập vào.
 • Số thẻ tín dụng:  Chúng tôi chỉ hiển thị năm số cuối trong thẻ tín dụng của quý vị khi xác nhận một đơn đặt hàng. Dĩ nhiên chúng tôi sẽ truyền toàn bộ số thẻ tín dụng đến công ty thẻ tín dụng thích hợp trong quá trình xử lý đơn đặt hàng.
 • Mật khẩu: Bảo vệ việc chống xâm nhập vào mật khẩu và máy vi tính của quý vị là rất quan trọng. Hãy nhớ ngừng truy cập mỗi khi kết thúc sử dụng máy vi tính chung.
 • Quyền sở hữu thông tin: Morinda là đơn vị sở hữu duy nhất cho những thông tin thu thập được trên morinda.com. Morinda thu thập những thông tin cá nhân chỉ định từ những người sử dụng tại một số vị trí trên site chúng tôi.
 • Đơn hàng: Nếu quý vị mua một sản phẩm hay dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ có yêu cầu những thông tin cá nhân nhất định trên mẫu đơn hàng. Quý vị phải cung cấp thông tin liên lạc ( tên, email, và địa chỉ giao hàng) và thông tin tài chính ( thẻ tín dụng, ngày hết hạn). Chúng tôi sử dụng thông tin này cho mục đích thanh toán và hoàn tất đơn hàng của quý vị. Nếu quý vị có TVV bảo trợ, một vài thông tin có thể được gửi tới bảo trợ để anh/cô ấy có thể liên lạc được với quý vị. Tất cả TVV đều phải đồng ý bảo mật thông tin này trước khi được quyền tiếp cận với nó. Nếu chúng tôi có sự cố trong khi thực hiện đơn hàng, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin trên để liên hệ với quý vị. Chúng tôi cũng gửi quý vị một lần thư xác nhận đơn hàng trước khi hoàn tất.
 • Kí kết hồ sơ: Nếu quý vị lựa chọn hoàn tất hồ sơ trở thành Khách Hàng của Morinda hay là một TVV của TVV chúng tôi sẽ thu thập những thông tin cần thiết cho hồ sơ ( tên, email, ngày sinh, và thông tin khác) và và thông tin tài chính ( thẻ tín dụng, ngày hết hạn). Chúng tôi sử dụng thông tin này cho mục đích thanh toán, đặt hàng và hỗ trợ cho mối quan hệ giữa quý vị và Morinda. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này bất cứ lúc nào để liên hệ khi gửi các bảng tin và khuyến mại từ Morinda. Nếu quý vị có TVV bảo trợ, một vài thông tin có thể được gửi tới bảo trợ để anh/cô ấy có thể liên lạc được với quý vị. Tất cả TVV đều phải đồng ý bảo mật thông tin này trước khi được quyền tiếp cận với nó.
 • Sử dụng cho những mục đích không liên quan: morinda.com không chia sẻ thông tin cá nhân cho bên thứ Ba vì những mục đích sử dụng không liên quan và không rõ ràng.

Thông tin nào tôi có thể truy cập?

Quý vị có quyền biết về thông tin Morinda lưu trữ của bạn trên hệ thống. Quý vị cũng có quyền sửa chữa hoặc xóa. Vui lòng gửi những yêu cầu/ truy xuất của bạn liên quan tới chính sách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi tới:

Chief Privacy Officer

Morinda

P.O. Box 4000

Orem, UT 84059

Tôi có những lựa chọn nào?

Lúc nào quý vị cũng có thể chọn không cung cấp thông tin, mặc dù có lúc được yêu cầu khi mua hàng. Chúng tôi đều đưa quý vị lựa chọn được từ chối việc cung cấp các thông tin liên quan cá nhân cho các mục đích nhất định, khi chúng tôi yêu cầu thông tin đó. Ví dụ, nếu quý vị mua một sản phẩm/ dịch vụ nhưng không muốn nhận các thông tin quảng bá thêm nào từ chúng tôi, quý vị có thể chỉ ra trên mẫu đơn hàng của chúng tôi. Nếu quý vị mua một sản phẩm/ dịch vụ từ chúng tôi và không muốn được liên lạc bởi một Tư Vấn Viên, quý vị có thể chỉ ra trên mẫu đơn hàng của chúng tôi.

Nếu quý vị không muốn nhận thêm tin tức và các chương trình truyền thông quảng cáo, quý vị có thể từ chối nhận bằng việc làm theo hướng dẫn có ghi chú trên mỗi tờ tin tức hoặc email cho chúng tôi với địa chỉ vninfo@morinda.com.

Quý vị sẽ được thông báo khi thông tin cá nhân của quý vị được chuyển cho đơn vị cung cấp thứ ba nào đó mà không phải nhà cung cấp dịch vụ/ đại lý của chúng tôi, vì thế quý vị sẽ lựa chọn việc chia sẻ thông tin đó cho tổ chức đó hay không.

Cập nhật thông tin

Nếu thông tin cá nhân của quý vị có thay đổi, và nếu quý vị không còn mong muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, quý vị có thể sửa chữa, cập nhật, xóa và ngừng kích hoạt bằng cách gửi thư điện tử tới bộ phận Hỗ Trợ Khách Hàng của chúng tôi tại vninfo@morinda.com hoặc liên lạc bằng điện thoại hoặc gửi thư tín tới thông tin liên hệ được đưa ra ở mục trên.

Điều khoản sử dụng, Thông cáo, và bản cập nhật 

Nếu quý vị lựa chọn truy cập Morinda, việc truy cập và nếu bất kỳ tranh chấp về quyền riêng tư liên quan tới Thông báo này bao gồm những hạn chế về thiệt hại, tranh chấp, sẽ được thực thi theo pháp luật của tiểu bang Utah. Nếu quý vị có bất kỳ mối quan tâm về sự riêng tư tại Morinda, xin vui lòng gửi cho chúng tôi một mô tả kỹ lưỡng về địa chỉ trên, và chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết nó càng sớm càng tốt. Ngành kinh doanh của chúng tôi liên tục thay đổi. Thông báo này có thể thay đổi, và việc sử dụng thông tin chúng tôi thu thập bây giờ có hiệu lực tại thời điểm sử dụng. Chúng tôi có thể gửi email nhắc nhở định kỳ về các thông báo và điều kiện của chúng tôi, trừ khi quý vị đã chỉ định không nhận, nhưng quý vị nên kiểm tra website của chúng tôi thường xuyên để cập nhật những thay đổi nếu có.

Công bố thông tin pháp lý

Chúng tôi bảo đảm quyền tiếp cận tới thông tin cá nhân được sử dụng theo luật pháp và khi chúng tôi tin tưởng việc đưa thông tin là cần thiết để bảo đảm quyền lợi của chúng tôi và/hoặc tương thích với quá trình tố tụng, lệnh tòa án, và các quy trình một cách hợp pháp.

Thay đổi chính sách riêng tư

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo những thay đổi đó trên trang chủ, và những nơi khác mà quý vị nhận thức được thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng nó, và chúng tôi công bố thông tin trong những hoàn cảnh nào. Chúng tôi có quyền thay đổi Thông cáo này bất cứ lúc nào, do đó các quý vị hãy kiểm tra thường xuyên. Nếu Chúng tôi có thay đổi chính sách này, chúng tôi sẽ có thông báo tại đây, hoặc bằng thư điện tử, hoặc bằng các phương tiện trên trang chủ.

Giới hạn cho phép

Địa chỉ site này được cung cấp bởi Morinda và có thể được dùng chỉ cho những mục đích lưu thông tin. Bằng việc sử dụng site này hoặc tải các công cụ từ site này, quý vị đồng ý tuân theo những quy tắc và điều kiện đã được đưa ra trong thỏa thuận này. Nếu quý vị không đồng ý tuân theo những quy tắc và điều kiện, quý vị không nên sử dụng site này và tải những tài liệu, công cụ từ site.

Liên quan tới những pháp lí về điều khoản và điều kiện được đưa ra trong thỏa thuận này, Morinda hạn chế một số quyền lợi như là không có khả năng giao dịch, sử dụng, hiển thị, và nghe được nội dung từ web này và những thông tin, hình ảnh, âm thanh và chữ ( "tài liệu"). Quý vị đồng ý không ngăn chặn hay có ý định ngăn chặn các hoạt động của web này dưới bất kì hình thức nào.

Morinda cho phép quý vị được xem và lấy về tài liệu có trên web đối với những mục đích phi thương mại. Sự cho phép này là không được thay đổi tiêu đề của các tài liệu hay trên các bản sao chép của các tài liệu và phải tuân theo các nguyên tắc sau:

1) Quý vị phải giữ lại phần bản quyền và các thông cáo bản quyền và độc quyền có trong tài liệu nếu có cũng như trên cả bản sao của tài liệu;
2) Quý vị không được sửa đổi hình thức, nội dung của tài liệu dưới bất cứ hình thức nào  hoặc sử dụng chúng cho những mục đích thương mại hoặc công cộng;
3) Quý vị không được chuyển giao tài liệu cho người khác trừ khi quý vị đã cho người đó biết các cảnh báo, và họ đồng ý những điều khoản và điều kiện sử dụng đã được đưa ra.

Website này, bao gồm tất cả các nội dung chữ và hình ảnh, đều được bảo vệ bởi luật bản quyền quốc tế, kể cả những thông cáo bản quyền có trong tài liệu hay không. Quý vị đồng ý tuân theo tất cả luật bản quyền quốc tế và ngăn cấm bất cứ việc sao chép tài liệu nào mà không được cho phép. Trong tài liệu này, Morinda không đưa quý vị bất kì mô tả hay ngụ ý nào trong việc được sử dụng bất cứ bằng sáng chế, thương hiệu và bản quyền.

Thông cáo về nhãn hiệu hàng hóa

Tất cả các nhãn hiệu hàng hoá được trình bày trên site này có liên quan đến quyền về nhãn hiệu hàng hoá tại Hoa Kì của Morinda. Những thương hiệu này bao gồm, nhưng không giới hạn như sau:

 • Dòng 1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe có hoạt tính sinh học (TNJ, TrūAge Extra, TrūAge Pure, TrūAge Max)
 • Dòng 2: Sản phẩm TrūAge (TrūAge Performance Rapid Fuel, TrūAge Body Sugar Stop)
 • Dòng 3: Tahition noni truyền thống (Skin Supplement, Oatmeal Soap)
 • Dòng 4: Sản phẩm A.G.E Therapy
 • Dòng 5: Dòng sản phẩm TrūAge Core bổ sung (TrūAge Calcium+, TrūAge Whole Vitamin+ )
 • Dòng 6: Mỹ phẩm Defy
 • Logos và biểu tượng của Morinda

Những thương hiệu khác có thể được thêm vào theo thời gian.

Việc sử dụng bất cứ thương hiệu hàng hóa nào mà hiển thị trên site này không được phép thì hoàn toàn ngăn cấm.