Part of the Group
ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์อิสระ?

รับประกันคืนสินค้าภายใน  90 วัน 

เรามีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ หากคุณรู้สึกไม่พอใจกับผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราหลังจากรับสินค้าไปแล้ว 90 วัน เราพร้อมให้คุณเปลี่ยนสินค้า หรือคืนเงิน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการขนส่ง) โดยปราศจากข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้น   


วิธีการคืนสินค้าคุณจะต้องติดต่อไปยังแผนกรับคืนสินค้า และได้รับแบบฟอร์มการอนุมัติคืนสินค้า จากนั้นให้กรอกข้อมูลนอกกล่องที่ระบุการขนส่งและส่งกลับมาที่


โมรินดา ไบโอแอคทีฟ

ถึง: แผนกรับคืนสินค้า

737 อีสท์ 1180 เซาท์

อเมริกัน ฟอร์ค, ยูท่าห์  84003

อย่างไรก็ตามการคืนสินค้าจะกระทำได้ภายใน 90 วันเท่านั้น รายละเอียดอื่นๆสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกบริการลูกค้าของโมรินดา