nalezy do Grupa
Akcje NBEV 5.2 -1.328 %
Konsultatnt do spraw produktów?