nalezy do Grupa
Akcje NBEV 5.25 3.346 %
Konsultatnt do spraw produktów?