nalezy do Grupa
Akcje NBEV 5.51 5.962 %
Konsultatnt do spraw produktów?