nalezy do Grupa
Akcje NBEV 5.81 5.445 %
Konsultatnt do spraw produktów?