nalezy do Grupa
Akcje NBEV 6.52 -1.212 %
Konsultatnt do spraw produktów?