การประชุมนี้จัดโดย: RONNY IPC# 3943214 ติดต่อฉัน
รหัสผู้จำหน่ายอิสระ
เข้าร่วม
ขออภัยนั่นไม่ใช่รหัสผู้จำหน่ายอิสระ
入力された番号は、IPCの会員番号ではありません。
※ログインではありません

Contact Us

ขอขอบคุณที่คุณให้ความสนใจ ตาฮิเตียน โนนิ อินเตอร์เนชั่นแนล เราอยากได้ยินเรื่องของคุณ โปรดเลือกลิงค์ข้างล่าง :


  อีเมล์
      เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต :   webissues@tni.com
      กฏและนโยบาย :   compliance@th.tni.com
      คำถามเกี่ยวกับการสั่งสินค้า :   sales_inquiry@th.tni.com
 


โทรศัพท์
      Order in English :   662-299-0700 
      สั่งซื้อภาษาไทย :   662-299-0700
      สนับสนุนการขายภาษาอังกฤษ :   662-299-0700 
           
      สนับสนุนทางด้านเทคนิค :   1-800-287-0765
      TTY- สั่งซื้อ :   662-299-0700 
      สำนักงานใหญ่ :   662-299-0700
           


โทรสาร
         โทรสารสำนักงานใหญ่ :   662-619-1222
      โทรสาร ซื้อสินค้า :   662-619-0485
      โทรสาร ออโต้ชิพ :   662-619-0485
      สนับสนุนการขาย :   662-619-0485
            


ที่อยู่ส่งเอกสาร
     

408/125-126 ชั้น 29 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

408/125-126 29th floor Phaholyothinplace Building
Phaholyothin, Samsennai, Phayathai, BKK 10400