Den här sessionen är sponsrad av RONNY IPC# 3943214 Kontakta mig
Distributörs ID
ENTER
LEDSEN; DET ÄR EJ ETT DISTRUBITÖRS-ID
入力された番号は、IPCの会員番号ではありません。
※ログインではありません

Sekretesspolicy

Morindas sekretesspolicy för Internet

Morinda vill uppmärksamma dig på att din personliga information används försiktigt och vi uppskattar ditt förtroende för vår hantering. Denna beskrivning handlar om Morindas datasekretesspolicy och beskriver hur vi använder personlig information från personer som använder Morindas Internet-sidor. Genom att besöka Morindas hemsida, så accepterar du det som finns beskrivet i denna sekretesspolicy.  

Vilken slags personlig information om kunder samlar Morinda in på sin hemsida?

Den information som vi får från kunder hjälper oss att personligt anpassa och kontinuerligt förbättra din möjlighet att samla information och göra inköp på Morindas hemsida. Här är de olika typer av information som vi samlar in.

 • Information som du ger oss: Vi tar emot och lagrar all information som du lägger in på vår hemsida eller ger oss på annat sätt. Du kan välja att inte tillhandahålla viss information, men då riskerar du att inte heller kunna dra fördel av många av våra erbjudanden. Vi använder den information som du tillhandahåller oss för att hantera din order, svara på dina frågor, kundanpassa framtida handlande för dig, förbättra vår hemsida och kommunicera med dig. Vanlig information som vi lagrar om dig är namn, adress, leveransadress, personnummer, kortnummer, emailadress, bankkontonummer (om den bifogas), telefon- och faxnummer etc.
 • Automatisk Information (cookies): Som för många andra hemsidor så får vi en mängd information när din browser kontaktar Morindas hemsida. Vi lagrar denna information i små databanker som kallas för "cookies". De data som finns lagrad i cookies gör det möjligt för Morindas system att känna igen din browser och erbjuda en kundanpassning för dig. Exempel på information som vi samlar in och analyserar inkluderar: kundnivå (avancerad eller basnivå), pluskundsnummer, sidor besökta på Morindas sida och vilka erbjudanden som besökaren redan har sett. Den information vi sparar i cookies inkluderar inte någon personlig information och Morinda hoppas att du är bekväm med att vi enbart använder denna information till att göra vår hemsida mer underhållande och produktiv. Det finns vissa människor som föredrar att inte ha cookies lagrade på sin dator av privata orsaker. "Hjälp-funktionen" i menyn på de flesta browsers talar om för dig hur du kan undvika att din browser accepterar nya cookies, hur din browser kan meddela dig när du får en ny cookie eller hur man helt och hållet undviker cookies. Emellertid så är cookies något som ger dig möjlighet att ta del av alla fördelar och kännetecken på Morinda hemsida och vi rekommenderar därför att du har dem påslagna.
 • Email-kommunikation: För att hjälpa oss att göra email mer användbart och intressant kan vi be om en bekräftelse när du öppnar email från Morinda.  
 • Information från andra källor: Morinda söker inte eller mottar information om sina produktkonsulter eller kunder från några andra källor.

Delar Morinda med sig av den information som samlas in?

 • Inget säljs eller går till någon annan: Information om våra kunder är en viktig del för våra affärer och vi säljer den inte vidare eller på annat sätt delger den till någon annan.
 • Agenter: Vi kan ibland ge i uppdrag till andra företag eller individer att utföra funktioner åt oss. Det kan t ex vara att hantera ordrar, leverera paket, skicka post och email, ta bort information i kundlistor, analysera data, tillhandahålla marknadsföringshjälp, hantera kortbetalningar och tillhandahålla kundservice. Dessa företag har tillgång till personlig information enbart när den behövs för att fullgöra sina uppgifter, men den får inte användas för andra syften.
 • Erbjudanden: Vi skickar inte erbjudanden till någon av Morindas kunder från något annat företag.
 • Skydd för Morinda och andra: Vi lämnar uppgifter och personlig information när vi anser att det är lämpligt och står i överensstämmelse med gällande lag; stämmer överens med vår policy och andra överenskommelser; eller skyddar rättigheter eller säkerheten för Morinda, våra användare eller andra. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer för att minska risken för bedrägeri eller kreditförluster.

Hur säker är informationen om mig?

 • SSL: Vi arbetar för att skydda säkerheten av innehållet vid överföring genom att använda mjukvaran Secure Sockets Layer (SSL), som krypterar all information som du lämnar.
 • Kortnummer: Vi avslöjar bara de fyra sista numren på ditt kort när vi bekräftar en order. Vi överlämnar förstås hela kortnumret till berört kortföretag under processen.
 • Lösenord: Det är viktigt att du skyddar ditt lösenord och din dator mot obehörig tillgång. Var noga med att logga ut när du delar en dator med någon annan.
 • Ägare av information: Morinda är den enda ägaren av information som samlas in på www.morinda.com/sv-se. Morinda samlar in personlig information från användare på olika nivåer på vår hemsida.
 • Ordrar: Om du köper en vara eller tjänst från oss, så efterfrågar vi personlig information från dig på orderformuläret. Du måste tillhandahålla kontaktinformation (som namn, email och leveransadress). Vi använder denna information för betalning och för att hantera din order. Om du har sponsrat produktkonsulter, så blir en del av informationen tillgänglig till den sponsrade oberoende produktkonsulten så att han eller hon kan kontakta dig. Alla produktkonsulter måste gå med på att inte avslöja informationen för att få tillgång till den. Om vi har problem med att hantera en order, så använder vi informationen för att kontakta dig. Vi skickar också en bekräftelse till dig så snart ordern är fullständig.
 • Ansökan: Om du väljer att slutföra din ansökan för att bli en kund eller en oberoende produktkonsult för Morinda, så samlar vi in den nödvändiga informationen från dig (som namn, email, födelsedag och annan information) och finansiella uppgifter (som kortnummer, utgångsdatum). Vi använder informationen för att ta betalt, hantera ordern, för demografiska uppgifter och för att stödja relationen mellan dig och Morinda. Vi kan använda informationen för att när som helst kontakta dig om nyheter och erbjudanden från Morinda. Om du har blivit sponsrad av en produktkonsult, så blir en del av den informationen tillgänglig för sponsrande produktkonsult, så att han eller hon kan kontakta dig. Alla produktkonsulter måste gå med på att inte avslöja information för att få tillgång till den. Informationen överförs till Morinda i Provo, Utah, USA, till sina världsomspännande dotterbolag och filialer. Denna överföring av personlig information sker till länder med samma nivå på sekretesskydd som i ditt hemland.
 • Användare som är okända eller inte relaterade till oss: morinda.com/sv-se delar inte med sig av personlig information till tredje part för okänt användningsområde.  

Vilken information kan jag få tillgång till?

Du har rätt att ta del av all information som Morinda har om dig i sin databas. Du har också rätt att få dina uppgifter korrigerade eller raderade. Vänligen ställ din begäran eller frågor om vår sekretesspolicy till:


Compliance Department:

Morinda Deutschland GmbH
Arnulfstrasse 60
80335 München
Germany

Email: compliance@se.morinda.com

Om du inte längre önskar vårt nyhetsbrev eller kommunikation, så kan du avsäga det detta genom att följa instruktionerna som är inkluderade i varje nyhetsbrev eller övrig kommunikation genom att skicka email till webmaster@morinda.com.

Du kommer att bli underrättad om din personliga information vidarebefordras till tredje part som inte är tillhandahållare av vår service, så att du kan avgöra om informationen ska lämnas vidare till tredje part.

Uppdaterad information

Om din personliga identifierbara information ändras eller om du inte längre önskar vår service, så kan du korrigera, uppdatera, radera eller inaktivera den genom att skriva till vår kundsupport på webmaster@morinda.com eller genom att kontakta oss på telefon eller skicka ett brev till adressen som finns ovan.

Villkor för användning, notiser och granskning

Om du väljer att besöka Morinda är ditt besök och varje tvist om sekretessen en del av de begränsningar för skada, skiljedom vid tvister och ansökan som gäller enligt engelsk lag. Om du har någon fundering angående sekretessen på Morinda, vänligen skicka oss en utförlig beskrivning till adressen ovan och vi ska försöka lösa det så snart som möjligt. Vår affärsverksamhet ändras konstant. Denna information kan också ändras och information som vi samlas in är föremål för den sekretesspolicy som gäller för närvarande. Vi kan periodvis skicka påminnelser om vår policy och våra villkor, såvida du inte har bett oss att inte göra det, men du behöver läsa hemsidan regelbundet för att ta del av de senaste förändringarna.

Legalt yppande

Vi reserverar oss för rätten att avslöja din personligt identifierbara information när så krävs enligt gällande lag och när vi tror att yppandet är nödvändigt för att skydda våra rättigheter och/eller för att fullgöra en juridisk process, domstolsorder eller legal process på vår hemsida.

Förändringar i sekretesspolicyn

Om vi bestämmer oss för att ändra vår sekretesspolicy, så kommer vi att meddela dessa förändringar på hemsidan och på andra ställen där vi finner det lämpligt så att du är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter, om sådana finns, som vi yppar den. Vi förbehåller oss rätten att modifiera denna sekretesspolicy när som helst, så vänligen studera den regelbundet. Om vi gör väsentliga ändringar till denna policy, så meddelar vi dig genom email eller genom information på vår hemsida.

Begränsad licens

Denna hemsida tillhandahålls av Morinda och kan enbart användas för informationssyfte. Genom att använda denna hemsida eller nedladdat material från denna, så går du med på att följa de regler och villkor som finns i denna överenskommelse. Om du inte går med på att följa dessa regler och villkor, använd då inte, eller ladda inte ner material, från denna hemsida.

Med hänvisning till det fortsatta tillämpandet av reglerna i denna överenskommelse, så ger Morinda dig en icke-exklusiv, icke överförbar, begränsad rätt att få tillgång till, visa och lyssna till denna hemsida och den information, bilder, ljud och text ("material") i anslutning till den. Du går med på att inte störa eller försöka störa funktionerna på denna hemsida.

Morinda tillåter dig att ta del av och ladda ner material på denna hemsida enbart för personlig och icke kommersiell användning. Detta tillstånd omfattar inte en överföring av titlar i materialet och kopior av materialet och det finns med följande begränsningar:

1) du måste behålla, på alla kopior av nedladdat material, all information om copyright och all annan information om rättighetsinnehavaren som finns i materialet;
2) du får inte ändra i materialet på något sätt eller reproducera eller publicera innehåll, utförande, distribution eller på annat sätt använda det för allmänt eller kommersiellt syfte;
3) du får inte överföra materialet till någon annan person såvida du inte ger dem information om, och de går med på, de skyldigheter som finns under dessa termer och villkor för användande.

Denna hemsida, inklusive all text och alla grafer, är skyddad av globala lagar och avtal om copyright, oavsett om copyright finns noterat på materialet eller inte. Du går med på att följa de globala reglerna om copyright i din användning och att förhindra obehörig kopiering av materialet. Morinda medger inte någon uttrycklig eller indirekt rätt för dig under något patent, varumärke eller copyright.

Varumärkesinformation

Alla varumärken som visas på denna hemsida är föremål för allmänna och nationella varumärkesrättigheter som ägs av Morinda. Dessa varumärken inkluderar, men är inte begränsade till, följande:

Tahitian Noni
Moéa
TAHITIAN NONI 
Morinda
Te´Mana
A.G.E. Therapy
Whole Food Blends 

Logotyper och symboler för Morinda
Andra varumärken kan läggas till på denna hemsida

Otillåten användning av varumärken på denna hemsida är strängt förbjuden.

Senast uppdaterad januari 2017