nalezy do Grupa
Akcje NBEV 6.43 -3.163 %
Konsultatnt do spraw produktów?