nalezy do Grupa
Akcje NBEV 5.94 0.849 %
Konsultatnt do spraw produktów?