nalezy do Grupa
Akcje NBEV 6.455 7.226 %
Konsultatnt do spraw produktów?