<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" > <channel> <title><![CDATA[Norge Blogg]]></title> <link>https://morinda.com/news/rss?cp%3Dnorway%26k%3DgoNoni%2520Main%2520Feed%26lp%3Dnorwegian</link> <description><![CDATA[]]></description> <item> <title><![CDATA[Spennende%20kampanje:%20Power%20of%203]]></title> <link>https://morinda.com/243342/no-no/news/7594872/Spennende%20kampanje:%20Power%20of%203</link> <pubDate>Fri, 04 Oct 2019 11:00:06 -0600</pubDate> <media:thumbnail url="https://morinda.com/filestores/46/46gbiuaXUz1DFSfbMdY9/MBO.jpg" width="140" height="90" ></media:thumbnail> <guid>https://morinda.com/243342/no-no/news/7594872/Spennende%20kampanje:%20Power%20of%203</guid> <description><![CDATA[<p><img%20style="margin:%205px;%20border:%205px%20solid%20black;%20vertical-align:%20baseline;"%20height="144"%20width="650"%20src="https://morinda.com/filestores/46/46gbiuaXUz1DFSfbMdY9/grafikk%204%20P3.png"%20/></p> <p>Din%20NewAge%20forretning%20handler%20om%20duplisering,%20og%20med%20Power%20of%203-bonusen%20kan%20du%20bygge%20teamet%20ditt%20på%20en%20effektiv%20måte,%20mens%20du%20tjener%20ekstra%20penger%20på%20å%20bygge%20smart!</p> <p>Kampanjeperiode:%201.%20oktober%202019,%20til%20og%20med%2031.%20desember%202019</p> <p><img%20style="margin:%205px;"%20height="167"%20width="600"%20src="https://morinda.com/filestores/46/46gbiuaXUz1DFSfbMdY9/grafikk%201%20P3.png"%20/></p> <p><img%20style="margin:%205px;"%20height="165"%20width="600"%20src="https://morinda.com/filestores/46/46gbiuaXUz1DFSfbMdY9/grafikk%202%20P3.png"%20/></p> <p> Detaljer:</p> <ul%20class="unIndentedList"> <li>Denne%20bonusen%20utbetales%20månedlig,%20og%20en%20bonus%20kan%20opptjenes%20hver%20måned%20fra%20oktober%20til%20desember%202019.</li> <li>Denne%20bonusen%20er%20ikke%20kumulativ;%20man%20kan%20tjene%20enten%20$%2075%20eller%20$%20250,%20men%20ikke%20begge%20deler%20i%20samme%20<br%20/>%20måned.</li> <li>Du%20kan%20tjene%20bonus%20i%20alle%20tre%20månedene.%20Har%20du%20bygd%20deg%20opp%20til%20en%20bonus%20en%20måned%20og%20vedlikeholder,%20vil%20du%20tjene%20bonusen%20i%20flere%20måneder.</li> <li>Du%20kan%20ikke%20benytte%20bonus%20QV%20for%20å%20oppnå%20dine%20900%20QV.%20Dette%20inkluderer%20blant%20annet%20CAS+%20og%20MAX%20bonus%20CV.%20</li> <li>Med%20en%20ny%20produktkonsulent%20menes%20et%20nytt%20ID%20nummer.%20Oppgraderte%20kunder%20teller%20ikke%20med%20blant%20dine%20tre%20nye.%20</li> <li>Bonusen%20for%20Power%20of%203%20kampanjen%20blir%20utbetalt%20sammen%20med%20Unilevel%20utbetalingen%20måneden%20etter.</li> <li>Bonus%20er%20underlagt%20legitim%20forretningsstrategi,%20og%20selskapet%20forbeholder%20seg%20retten%20til%20å%20holde%20tilbake%20bonus%20fra%20IPC'er%20som%20ikke%20produserer%20legitim%20forretningsvirksomhet.</li> </ul> <p> </p> <br%20/>]]></description> </item> <item> <title><![CDATA[Opplæringsaktiviteter%20med%20Morinda%204.%20kvartal%202019]]></title> <link>https://morinda.com/243342/no-no/news/7594829/Opplæringsaktiviteter%20med%20Morinda%204.%20kvartal%202019</link> <pubDate>Thu, 03 Oct 2019 09:24:21 -0600</pubDate> <media:thumbnail url="https://morinda.com/filestores/o0/o0tl5DsFWAh2vTZJe381/bonus%20uke.jpg" width="140" height="90" ></media:thumbnail> <guid>https://morinda.com/243342/no-no/news/7594829/Opplæringsaktiviteter%20med%20Morinda%204.%20kvartal%202019</guid> <description><![CDATA[<p>Hei%20alle%20produktkonsulenter%20i%20Norge.%20<br%20/>%20<br%20/>%20I%20løpet%20av%204.%20kvartal%202019%20vil%20vi%20arrangere%20flere%20opplæringskurs%20og%20webinarer%20for%20at%20du%20skal%20kunne%20drifte%20din%20Morinda%20forretning%20på%20best%20mulig%20måte%20og%20være%20oppdatert%20på%20hva%20som%20skjer%20med%20Morinda.%20Vi%20anbefaler%20på%20sterkeste%20og%20bli%20med%20på%20dette.%20Alle%20webinarer%20og%20kurs%20er%20gratis%20å%20delta%20på.%20<br%20/>%20<br%20/>%20Nedenfor%20finner%20du%20informasjon%20om%20kursene,%20samt%20en%20oversikt%20over%20når%20vi%20arrangerer%20kurs%20og%20webinarer%20i%20Norden.</p> <p><img%20style="margin:%205px;%20border:%205px%20solid%20black;%20float:%20right;"%20height="394"%20width="700"%20src="https://morinda.com/filestores/o0/o0tl5DsFWAh2vTZJe381/31870434_963410087158359_1157113534421663744_n.jpg"%20/><br%20/>%20<br%20/>%20<strong>Grunnleggende%20Opplæring:</strong>%20<br%20/>%20Den%20skreddersydde%20opplæringen%20for%20nye%20produktkonsulenter.%20Her%20går%20vi%20gjennom%20hvem%20og%20hva%20Morinda%20er,%20det%20mest%20grunnleggende%20med%20Morinda%20sin%20kompensasjonsplan,%20belønningspoeng%20m.m.%20Opplæringen%20blir%20arrangert%20første%20torsdag%20etter%20den%2015.%20i%20hver%20måned,%20på%20kontoret%20i%20Sandvika.%20Vi%20kommer%20også%20til%20å%20arrangere%20ekstra%20opplæringer%20i%20Sandvika%20og%20andre%20steder%20i%20landet%20etter%20behov.%20Du%20må%20ha%20gjennomført%20den%20grunnleggendeopplæringen%20for%20å%20kunne%20delta%20på%20den%20videregående.%20<br%20/>%20<br%20/>%20Kurset%20varer%20i%202%20timer,%20fra%20kl.18.00-20.00.<br%20/><strong>Videregående%20Opplæring:</strong>%20<br%20/>%20Dette%20er%20opplæringen%20som%20passer%20for%20deg%20som%20har%20kommet%20i%20gang%20med%20din%20forretning.%20Her%20vil%20vi%20gå%20mer%20i%20dybden%20på%20emner%20som%20arbeidsmetode,%20sosiale%20medier,%20kompensasjonsplanen%20og%20inntektsplanlegging.%20Enkel%20lunsj,%20kaffe%20og%20te%20er%20inkludert%20i%20kurset.%20<br%20/>%20<br%20/>%20Kurset%20arrangeres%20to%20ganger%20i%20året%20i%20Sandvika,%20og%20varer%20i%20seks%20timer.%20Fra%20kl.10.00-16.00,%20på%20en%20lørdag.%20Ved%20behov%20vil%20den%20videregående%20opplæringen%20også%20kunne%20holdes%20andre%20steder%20i%20landet.%20Du%20må%20ha%20gjennomført%20den%20grunnleggendeopplæringen%20for%20å%20kunne%20delta%20på%20den%20videregående.%20<br%20/>%20<br%20/>%20<strong>Du%20må%20huske%20å%20melde%20deg%20på%20den%20grunnleggende%20og%20den%20videregående%20opplæringen.</strong>%20Bindende%20påmelding%20sendes%20på%20e-post%20til%20<a%20href="https://comtool.morinda.com/mailing/click/14583044?l=mailto%3Akundeservice%40no.morinda.com+%3Futm_source%3Dcomtool%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3D0%2B-%2BOppl%25C3%25A6ringsaktiviteter%2Bmed%2BMorinda%2B4.%2Bkvartal%2B2019">kundeservice@no.morinda.com%20</a><br%20/>%20<br%20/>%20<strong>Webinarer:</strong>%20<br%20/>%20Hver%20måned%20arrangerer%20Morinda%20Nordic%20webinarer%20hvor%20vi%20tar%20opp%20aktuelle%20temaer%20som%20påvirker%20våre%20konsulenters%20hverdag,%20og%20er%20ment%20som%20en%20informasjon%20og%20motivasjon%20for%20våre%20konsulenter.%20<br%20/>%20<br%20/>%20For%20webinarer%20om%20muligheten%20med%20Morinda%20og%20New%20Age%20henviser%20vi%20til%20våre%20konsulenter%20som%20arrangerer%20slike%20webinarer%20regelmessig.%20Ta%20kontakt%20med%20Alf%20Ringdal%20på%20<a%20href="https://comtool.morinda.com/mailing/click/14583044?l=mailto%3Aajoring%40me.com%3Futm_source%3Dcomtool%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3D0%2B-%2BOppl%25C3%25A6ringsaktiviteter%2Bmed%2BMorinda%2B4.%2Bkvartal%2B2019">ajoring@me.com</a>%20eller%20Ulf%20Isaksson%20på%20<a%20href="https://comtool.morinda.com/mailing/click/14583044?l=mailto%3Ainfo%40palante.se%3Futm_source%3Dcomtool%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3D0%2B-%2BOppl%25C3%25A6ringsaktiviteter%2Bmed%2BMorinda%2B4.%2Bkvartal%2B2019">info@palante.se</a>%20for%20mer%20informasjon%20om%20disse%20webinarene.%20<br%20/>%20<br%20/>For%20våre%20webinarer%20benytter%20vi%20oss%20av%20zoom.us.%20Hvis%20du%20ikke%20har%20benyttet%20deg%20av%20zoom%20tidligere%20anbefaler%20vi%20at%20du%20logger%20inn%20ca.%2015%20minutter%20før%20webinaret%20begynner%20for%20å%20laste%20ned%20appen%20som%20du%20trenger. </p> <p><strong><img%20style="float:%20right;%20margin:%205px;"%20height="156"%20width="300"%20src="https://morinda.com/filestores/o0/o0tl5DsFWAh2vTZJe381/blast%20møte.jpg"%20/>Oversikt:%20<br%20/>%20</strong>10.%20oktober%20kl.%2018%20-%2020:%20Grunnleggende%20opplæring%20i%20Sandvika.%20<br%20/>%2012.%20oktober%20kl.%2010%20-%2016:%20Videregående%20opplæring%20i%20Sandvika.%20<br%20/>%2013.%20oktober%20kl.%2010%20-%2016:%20Videregående%20opplæring%20i%20Stockholm.%20<br%20/>%2015.%20oktober%20kl.%2018%20-%2020:%20Grunnleggende%20opplæring%20i%20Stockholm.%20<br%20/>%2016.%20oktober%20kl.%2019.30%20-%2020:%20Webinar.%20<br%20/>%2017.%20oktober%20kl.%2018%20-%2020:%20Grunnleggende%20opplæring%20i%20Sandvika.%20<br%20/>%2019.%20november%20kl.%2018%20-%2020:%20Grunnleggende%20opplæring%20i%20Stockholm.%20<br%20/>%2020.%20november%20kl.%2019.30%20-%2020:%20Webinar.%20<br%20/>%2021.%20november%20kl.%2018%20-%2020:%20Grunnleggende%20opplæring%20Sandvika.%20<br%20/>%2011.%20desember%20kl.%2019.30%20-%2020:%20Webinar.%20<br%20/>%2012%20desember%20kl.%2018%20-%2020:%20Grunnleggende%20opplæring%20i%20Sandvika.%20<br%20/>%2012.%20desember%20kl.%2018%20-%2020:%20Grunnleggende%20opplæring%20i%20Stockholm. </p>]]></description> </item> <item> <title><![CDATA[Styrke%20fra%20innsiden]]></title> <link>https://morinda.com/243342/no-no/news/6275805/Styrke%20fra%20innsiden</link> <pubDate>Sun, 18 Aug 2019 17:36:00 -0600</pubDate> <media:thumbnail url="https://morinda.com/filestores/X5/X5nzepN8cvl1fi6kAnpp/Temana%20Standard.png" width="140" height="90" ></media:thumbnail> <guid>https://morinda.com/243342/no-no/news/6275805/Styrke%20fra%20innsiden</guid> <description><![CDATA[<p>Det%20er%20ingen%20tvil%20om%20at%20det%20lønner%20seg%20å%20ta%20vare%20på%20huden%20med%20gode%20hudpleieprodukter,%20men%20livsstilen%20vår%20har%20også%20en%20viktig%20rolle.%20Vi%20vet%20at%20blandt%20annet%20kostholdet%20vårt,%20er%20avgjørende%20for%20hud,%20hår%20og%20en%20god%20helse.%20Det%20nyeste%20tilskuddet%20i%20TeMana%20fokuserer%20nemlig%20på%20dette,%20å%20styrke%20huden%20fra%20innsiden! </p> <p><strong><img%20style="margin:%205px;%20float:%20right;"%20height="450"%20width="450"%20src="https://morinda.com/filestores/X5/X5nzepN8cvl1fi6kAnpp/collagen_bottle.jpg"%20/>Hva%20er%20kollagen%20og%20hvorfor%20er%20det%20så%20viktig?<br%20/></strong>Du%20har%20kanskje%20hørt%20at%20proteiner%20er%20kroppens%20byggesteiner?%20Proteinet%20har%20flere%20viktige%20oppgaver%20i%20kroppen%20vår,%20blant%20annet%20å%20bygge%20opp%20og%20vedlikeholde%20muskler,%20skjelett,%20slimhinner,%20negler,%20hud%20og%20hår.%20Kollagen%20er%20det%20viktigste%20proteinet%20i%20bindevevet%20hos%20mennesker%20og%20er%20det%20proteinet%20vi%20har%20mest%20av%20i%20hele%20kroppen.%20Allerede%20i%20slutten%20av%2020-årene,%20reduseres%20kroppens%20naturlige%20kollagenproduksjon.%20Som%20en%20naturlig%20følge%20av%20dette%20får%20vi%20synlige%20tegn%20på%20aldring,%20som%20rynker%20og%20slapp%20hud,%20så%20vel%20som%20de%20ikke%20synlige%20tegnene,%20som%20vonde%20eller%20stive%20ledd.</p> <p><strong>Fakta%20om%20kollagen</strong></p> <ul> <li>%20Kollagenet%20opprettholder%20hudens%20struktur%20og%20elastisitet,%20og%20sørger%20også%20for%20velfungerende%20skjelett%20og%20ledd.</li> <li>%20Kollagen%20er%20det%20proteinet%20vi%20har%20mest%20av%20i%20hele%20kroppen,%20og%20er%20det%20viktigste%20proteinet%20i%20bindevevet.</li> <li>%20Kroppen%20produserer%20kollagen,%20men%20produkjsonen%20avtar%20gradvis%20fra%20ca.%2025%20års%20alder.%20</li> <li>%20Viktig%20for%20blandt%20annet%20hud,%20hår,%20negler,%20muskler,%20ledd%20og%20tarm.</li> </ul> <p> </p> <p><strong>Kollagenmolekylene%20er%20for%20store%20til%20at%20de%20kan%20tas%20opp%20i%20tarmen,%20FAKTA%20eller%20MYTE?<br%20/></strong>Det%20er%20riktig%20at%20kollagenmolekylet%20i%20sin%20opprinnelige%20form%20er%20for%20stort%20til%20å%20absorberes%20av%20huden,%20eller%20til%20å%20tas%20opp%20i%20tarmen.%20Derfor%20benytter%20Morinda%20hydrolyseteknologi,%20det%20vil%20si%20at%20kollagenmolekylet%20brytes%20ned%20i%20bittesmå%20deler,%20kalt%20korte%20kollagenpeptider.<strong>%20Et%20protein%20er%20en%20lang%20kjede%20av%20aminosyrer%20som%20er%20bundet%20sammen.%20Er%20denne%20kjeden%20kort,%20kalles%20den%20for%20et%20peptid.%20Kollagenpeptider</strong>%20er%20små%20nok%20til%20å%20tas%20opp%20i%20tarmen,%20og%20kan%20trenge%20inn%20i%20hudens%20forskjellige%20lag.</p> <p><span%20style="font-weight:%20bold;">Hva%20er%20spesielt%20med%20TeMana%20Noni%20+%20Collagen?<br%20/></span>TeMana%20Noni%20+%20Collagen%20er%20utviklet%20for%20å%20øke%20kollagennivået,%20og%20bidrar%20dermed%20til%20en%20sunn%20hud%20fra%20innsiden.%20Vår%20kraftige%20kollagendrikk%20er%20formulert%20med%20patenterte%20anti-aldrende%20ingredienser%20og%20teknologi,%20spesielt%20sammensatt%20for%20et%20optimalt%20opptak,%20og%20for%20å%20stimulere%20din%20egen%20kollagenproduksjon.%20TeMana%20Noni%20+%20Collagen%20er%20basert%20på%20type%201%20hydrolysert%20marine%20kollagen%20og%20er%20kombinert%20med%20Tahitian%20Noni%20for%20å%20gi%20huden%20din%20enestående%20resultater.%20Noniplanten%20er%20kjent%20for%20sine%20unike,%20effektive%20og%20pleiende%20egenskaper%20og%20vil%20sammen%20med%20hydrolisert%20kollagen%20være%20en%20kraftfull%20kombinasjon%20for%20din%20hudhelse.%20Ved%20å%20bruke%20TeMana%20Noni%20+%20Collagen%20vil%20du%20få%20hjelp%20til%20å<strong>%20</strong>oppnå%20en%20fastere,%20yngre%20og%20sunnere%20hud.</p> <p><strong>Hvorfor%20bruker%20TeMana%20Noni%20+%20Collagen%20fiskekollagen?<br%20/></strong>Det%20finnes%20flere%20kilder%20til%20kollagen,%20men%20det%20er%20ikke%20uten%20grunn%20at%20Morinda%20bruker%20fiskekollagen.%20Kollagen%20fra%20fisk%20har%20nemlig%20høy%20biotilgjengelighet,%20og%20vil%20på%20grunn%20av%20dens%20mindre%20partikkelstørrelse%20(sammenlignet%20med%20andre%20typer%20kollagen)%20tas%20ekstra%20godt%20opp%20av%20kroppen.%20Fordelen%20med%20fiskekollagen%20er%20også%20at%20det%20har%20et%20spesielt%20høyt%20innhold%20av%20aminosyrene%20glysin,%20hydroksyprolin%20og%20prolin.%20Disse%20aminosyrene%20stimulerer%20cellene%20i%20hud,%20ben%20og%20ledd%20og%20bidrar%20til%20produksjon%20av%20ny%20kollagen.</p> <p><strong>TeMana%20Noni%20+%20Collagen%20</strong></p> <ul%20class="unIndentedList"> <li>%20Ytterligere%20forbedret%20med%20viktige%20ingredienser%20for%20å%20gi%20deg%20resultater%20som%20er%20mer%20umiddelbare,%20synlige%20og%20langvarige</li> <li>%20Optimal%20molekylstørrelse%20garanterer%20maksimalt%20opptak</li> <li>%20Imponerende%2010.000%20mg%20hydrolysert%20marinekollagen%20i%20hver%20flaske</li> <li>%20Bidrar%20til%20økt%20elastisitet%20og%20virker%20dermed%20oppstrammende%20på%20huden</li> <li>%20Naturlig%20og%20komplett%20aminosyresammensetning%20for%20å%20bygge%20kollagen</li> <li>%20Opprettholder%20hudens%20spenst%20og%20fuktighet</li> <li>%20Med%20førsteklasses%20fiskekollagen%20</li> </ul> <p><strong>Visste%20du%20at%20du%20kan%20prøve%20TeMana%20Noni%20+%20Collagen%20uten%20forpliktelser%20med%20vår%2090-dagers%20fornøydgaranti?%20Hvis%20du%20ikke%20er%20100%%20fornøyd,%20refunderer%20vi%20kjøpesummen%20100%!</strong></p> <p><strong>Bestill%20i%20<a%20href="https://www.morinda.com/no-no/shop/6465777">vår%20nettbutikk%20i%20dag,</a>%20eller%20ta%20kontakt%20med</strong><span%20style="font-weight:%20bold;"> kundeservice%20på%20telefon:%2067%2080%2055%2000%20eller%20på%20e-post:%20kundeservice@no.morinda.com%20for%20mer%20informasjon. </span></p> <p><strong></strong></p> <br%20/>]]></description> </item> <item> <title><![CDATA[Noni%20+%20Collagen%20utfordring:%2030%20dager%20til%20en%20sunnere%20hud!]]></title> <link>https://morinda.com/243342/no-no/news/6692565/Noni%20+%20Collagen%20utfordring:%2030%20dager%20til%20en%20sunnere%20hud!</link> <pubDate>Thu, 21 Mar 2019 03:06:57 -0600</pubDate> <media:thumbnail url="https://morinda.com/filestores/T2/T2xaklzjnhbvPWUFfpti/collagen_blog.jpg" width="140" height="90" ></media:thumbnail> <guid>https://morinda.com/243342/no-no/news/6692565/Noni%20+%20Collagen%20utfordring:%2030%20dager%20til%20en%20sunnere%20hud!</guid> <description><![CDATA[<p>Fredag%2022.%20mars%20lanseres%20Noni%20+%20Collagen%20endelig%20i%20Norge%20og%20for%20å%20gjøre%20deg%20enda%20mere%20spent,%20så%20lanserer%20vi%20også%20en%20ny%2030-dagers%20utfordring.%20TeManas%20talsperson%20Jackie%20Lee%20har%20flere%20TeMana-hemligheter%20som%20hun%20vil%20dele%20og%20nå%20er%20det%20TeMana%20Noni%20+%20Collagen%20som%20står%20for%20tur!</p> <p><br%20/>Høsten%202018%20hadde%20vi%20en%20«smyg%20lansering»%20av%20TeMana%20Noni%20+%20Collagen%20og%20responsen%20ble%20mildt%20sagt%20enorm.%20<br%20/>Det%20strømmer%20inn%20positive%20opplevelser%20av%20produktet%20fra%20hele%20verden,%20og%20markedet%20er%20åpenbart%20interessert%20i%20et%20produkt%20som%20inneholder%20det%20beste%20fra%20noni%20og%20kollagen.%20Noni%20+%20Collagen%20jobber%20fra%20innsiden%20for%20å%20gjenopprette%20hudens%20ungdommelige%20utseende.%20Den%20bidrar%20også%20til%20en%20jevnere%20hudtone,%20fukte%20og%20en%20sunnere%20hud%20over%20hele%20kroppen.<br%20/><br%20/><br%20/><img%20width="100%"%20src="https://morinda.com/filestores/T2/T2xaklzjnhbvPWUFfpti/collagen_bloglg.jpg"%20/><br%20/><br%20/>  %20 <br%20/>Å%20delta%20i%20denne%2030-dagers%20utfordringen%20er%20så%20enkelt%20som%20det%20kan%20bli,%20du%20trenger%20kun%20å%20kjøpe%20TeMana%20+%20Collagen%20"utfordringspakke"%20på%20vår%20nettside%20eller%20ved%20å%20ringe%20kundeservice.%20Registrer%20deg%20på%20hjemmesiden%20med%20den%20unike%20koden%20du%20får%20sammen%20med%20produktene,%20og%20drikk%20en%20Noni%20+%20Collagen%20flaske%20hver%20dag%20i%2030%20dager.%20Dokumenter%20gjerne%20dine%20opplevelser%20og%20forandringer%20du%20oppdager%20underveis.%20Vi%20ønsker%20å%20se%20hva%20Noni%20+%20Collagen%20gjør%20for%20deg!%20Det%20mange%20opplever%20etter%2030%20dager,%20er%20blant%20annet;%20mindre%20rynker,%20en%20mer%20ungdommelig%20hud%20og%20mer%20naturlig%20energi.%20Det%20er%20fantastisk%20hvor%20mye%20din%20hud%20kan%20forandres! </p> <p> <br%20/>Etter%20du%20har%20sendt%20inn%20dine%20"før%20og%20etter"%20bilder,%20samt%20din%20opplevelse,%20sender%20vi%20deg%20en%20vakker%20gave%20som%20en%20belønning%20for%20vel%20gjennomført%20utfordring!%20Du%20kan%20ta%20utfordringen%20opptil%203%20ganger,%20og%20få%20tre%20forskjellige%20gaver.%20<br%20/><br%20/><b>Dessuten</b>%20-%20ønsker%20du%20å%20bli%20produktkonsulent%20for%20Morinda,%20og%20få%20tilgang%20til%20å%20selge%20høykvalitetsprodukter%20fra%20et%20globalt,%20velkjent%20firma%20og%20i%20tillegg%20få%20muligheten%20til%20å%20kvalifisere%20til%20belønninger%20i%20form%20av%20utmerkelser,%20penger%20og%20reiser,%20så%20er%20nå,%20en%20unik%20mulighet.%20Normalt%20koster%20registreringen%20for%20å%20bli%20produktkonsulent%20kr.%20275,-%20Men%20registrerer%20du%20deg%20i%20forbindelse%20med%20utfordringen,%20så%20får%20du%20den%20helt%20gratis!</p> <p><br%20/><b>Hva%20andre%20har%20opplevd%20etter%20Noni%20+%20Collagen%20utfordringen:</b></p> <ul%20class="unIndentedList"> <li>%20Fastere%20hud</li> <li>%20En%20boost%20hudens%20elastitet%20og%20styrke</li> <li>%20Reduserte%20rynker</li> <li>%20Sunnere%20hud</li> <li>%20Mer%20ungdommelig%20hud</li> <li>%20Mer%20naturlig%20energi</li> <li>%20Sunnere%20hår%20og%20negler</li> <li>%20Sunnere%20hud%20over%20hele%20kroppen</li> </ul> Utfordringen%20koster%20det%20samme%20som%20en%2030-Pack%20(30-dagers%20forbruk%20av%20Noni%20+%20Collagen),%20så%20hvorfor%20ikke%20ta%20utfordringen,%20få%20en%20gave,%20og%20til%20og%20med%20registrere%20deg%20som%20produktkonsulent%20helt%20uten%20ekstra%20kostnad?%20 <br%20/>Lykke%20til,%20vi%20gleder%20oss%20til%20å%20høre%20dine%20resultater!%20<br%20/><br%20/><br%20/><br%20/>]]></description> </item> <item> <title><![CDATA[Nå%20er%20den%20her!%20Noni+Collagen%20lansert%20i%20Norden!]]></title> <link>https://morinda.com/243342/no-no/news/6692412/Nå%20er%20den%20her!%20Noni+Collagen%20lansert%20i%20Norden!</link> <pubDate>Thu, 21 Mar 2019 02:55:35 -0600</pubDate> <media:thumbnail url="https://morinda.com/filestores/vi/viXL6yJyZDfiglHFHqda/collagenlansering.jpg" width="140" height="90" ></media:thumbnail> <guid>https://morinda.com/243342/no-no/news/6692412/Nå%20er%20den%20her!%20Noni+Collagen%20lansert%20i%20Norden!</guid> <description><![CDATA[<p%20class="MsoNormal"><b%20style="mso-bidi-font-weight:%20normal;"><span%20lang="NO-BOK"%20style="mso-ansi-language:%20NO-BOK;"></span></b></p> <p%20class="MsoNormal"><span%20lang="NO-BOK"%20style="mso-ansi-language:%20NO-BOK;">Nå%20er%20det%20her!%20Produktet%20som%20alle%20snakker%20om,%20og%20som%20allerede%20har%20tatt%20verden%20med%20storm%20-%20TeMana%20Noni+Collagen!%20I%202018%20lansertes%20produktet%20i%20flere%20andre%20markeder%20i%20verden%20og%20interessen%20har%20mildt%20sagt%20vært%20ENORM.%20Og%20NÅ%20er%20Noni%20+%20Collagen%20tilgjengelig%20i%20Norden%20også!%20</span></p> <p%20class="MsoNormal"><span%20lang="NO-BOK"%20style="mso-ansi-language:%20NO-BOK;"><br%20/></span></p> <p%20class="MsoNormal"><img%20width="100%"%20src="https://morinda.com/filestores/vi/viXL6yJyZDfiglHFHqda/collagenlansering.jpg"%20/></p> <p%20class="MsoNormal"><span%20lang="NO-BOK"%20style="mso-ansi-language:%20NO-BOK;"><br%20/></span></p> <p%20class="MsoNormal"><span%20lang="NO-BOK"%20style="mso-ansi-language:%20NO-BOK;">Det%20er%20mange%20grunner%20til%20at%20Noni+Collagen%20har%20blitt%20så%20populær:</span></p> <p%20style="text-indent:%20-.25in;%20mso-list:%20l0%20level1%20lfo1;"%20class="MsoListParagraphCxSpFirst"><span%20lang="NO-BOK"%20style="font-family:%20Symbol;%20mso-fareast-font-family:%20Symbol;%20mso-bidi-font-family:%20Symbol;%20mso-ansi-language:%20NO-BOK;"><span%20style="mso-list:%20Ignore;">·<span%20style="font:%207.0pt%20"Times%20New%20Roman";">        %20</span></span></span><b%20style="mso-bidi-font-weight:%20normal;"><span%20lang="NO-BOK"%20style="mso-ansi-language:%20NO-BOK;">Fornøyde%20kunder</span></b><span%20lang="NO-BOK"%20style="mso-ansi-language:%20NO-BOK;">%20-%20Det%20strømmer%20inn%20tilbakemeldinger%20fra%20fornøyde%20kunder,%20verden%20over!%20</span></p> <p%20style="text-indent:%20-.25in;%20mso-list:%20l0%20level1%20lfo1;"%20class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span%20lang="NO-BOK"%20style="font-family:%20Symbol;%20mso-fareast-font-family:%20Symbol;%20mso-bidi-font-family:%20Symbol;%20mso-ansi-language:%20NO-BOK;"><span%20style="mso-list:%20Ignore;">·<span%20style="font:%207.0pt%20"Times%20New%20Roman";">        %20</span></span></span><b%20style="mso-bidi-font-weight:%20normal;"><span%20lang="NO-BOK"%20style="mso-ansi-language:%20NO-BOK;">10 000%20milligram%20kollagen%20per%20flaske</span></b><span%20lang="NO-BOK"%20style="mso-ansi-language:%20NO-BOK;">%20-%20Høyeste%20innhold%20på%20markedet!</span></p> <p%20style="text-indent:%20-.25in;%20mso-list:%20l0%20level1%20lfo1;"%20class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span%20lang="NO-BOK"%20style="font-family:%20Symbol;%20mso-fareast-font-family:%20Symbol;%20mso-bidi-font-family:%20Symbol;%20mso-ansi-language:%20NO-BOK;"><span%20style="mso-list:%20Ignore;">·<span%20style="font:%207.0pt%20"Times%20New%20Roman";">        %20</span></span></span><b%20style="mso-bidi-font-weight:%20normal;"><span%20lang="NO-BOK"%20style="mso-ansi-language:%20NO-BOK;">Kollagen%20type%201</span></b><span%20lang="NO-BOK"%20style="mso-ansi-language:%20NO-BOK;">%20-%20Det%20absolutt%20beste,%20og%20benyttes%20derfor%20i%20Morindas%20Noni+Collagen.%20</span></p> <p%20style="text-indent:%20-.25in;%20mso-list:%20l0%20level1%20lfo1;"%20class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span%20lang="NO-BOK"%20style="font-family:%20Symbol;%20mso-fareast-font-family:%20Symbol;%20mso-bidi-font-family:%20Symbol;%20mso-ansi-language:%20NO-BOK;"><span%20style="mso-list:%20Ignore;">·<span%20style="font:%207.0pt%20"Times%20New%20Roman";">        %20</span></span></span><b%20style="mso-bidi-font-weight:%20normal;"><span%20lang="NO-BOK"%20style="mso-ansi-language:%20NO-BOK;">Marint%20kollagen</span></b><span%20lang="NO-BOK"%20style="mso-ansi-language:%20NO-BOK;">%20-%20TeMana%20Noni%20+%20Collagen%20er%20basert%20på%20type%201%20hydrolysert%20marine%20kollagen,%20det%20beste%20på%20markedet.%20Morinda%20benytter%20hydrolyseteknologi,%20det%20vil%20si%20at%20kollagenmolekylet%20brytes%20ned%20i%20bittesmå%20deler,%20kalt%20korte%20kollagenpeptider.%20Et%20protein%20er%20en%20lang%20kjede%20av%20aminosyrer%20som%20er%20bundet%20sammen.%20Er%20denne%20kjeden%20kort,%20kalles%20den%20for%20et%20peptid.%20Kollagenpeptider%20er%20små%20nok%20til%20å%20tas%20opp%20i%20tarmen,%20og%20kan%20derfor%20trenge%20inn%20i%20hudens%20forskjellige%20lag.%20</span></p> <p%20style="text-indent:%20-.25in;%20mso-list:%20l0%20level1%20lfo1;"%20class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span%20lang="NO-BOK"%20style="font-family:%20Symbol;%20mso-fareast-font-family:%20Symbol;%20mso-bidi-font-family:%20Symbol;%20mso-ansi-language:%20NO-BOK;"><span%20style="mso-list:%20Ignore;">·<span%20style="font:%207.0pt%20"Times%20New%20Roman";">        %20</span></span></span><b%20style="mso-bidi-font-weight:%20normal;"><span%20lang="NO-BOK"%20style="mso-ansi-language:%20NO-BOK;">Drikkeklar</span></b><span%20lang="NO-BOK"%20style="mso-ansi-language:%20NO-BOK;">%20-%20Enkelt,%20godt%20og%20raskt.%20Tas%20direkte%20opp%20av%20kroppen!</span></p> <p%20style="text-indent:%20-.25in;%20mso-list:%20l0%20level1%20lfo1;"%20class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span%20lang="NO-BOK"%20style="font-family:%20Symbol;%20mso-fareast-font-family:%20Symbol;%20mso-bidi-font-family:%20Symbol;%20mso-ansi-language:%20NO-BOK;"><span%20style="mso-list:%20Ignore;">·<span%20style="font:%207.0pt%20"Times%20New%20Roman";">        %20</span></span></span><b%20style="mso-bidi-font-weight:%20normal;"><span%20lang="NO-BOK"%20style="mso-ansi-language:%20NO-BOK;">Noni</span></b><span%20lang="NO-BOK"%20style="mso-ansi-language:%20NO-BOK;">%20-%20Som%20ENESTE%20produkt%20på%20markedet%20inneholder%20selvfølgelig%20vårt%20kollagen%20Noni!%20</span></p> <p%20style="text-indent:%20-.25in;%20mso-list:%20l0%20level1%20lfo1;"%20class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span%20lang="NO-BOK"%20style="font-family:%20Symbol;%20mso-fareast-font-family:%20Symbol;%20mso-bidi-font-family:%20Symbol;%20mso-ansi-language:%20NO-BOK;"><span%20style="mso-list:%20Ignore;">·<span%20style="font:%207.0pt%20"Times%20New%20Roman";">        %20</span></span></span><b%20style="mso-bidi-font-weight:%20normal;"><span%20lang="NO-BOK"%20style="mso-ansi-language:%20NO-BOK;">Prisen</span></b><span%20lang="NO-BOK"%20style="mso-ansi-language:%20NO-BOK;">%20-%20Per%20gram%20kollagen%20så%20ligger%20Morinda%20til%20og%20med%20her%20i%20topp%20(blant%20de%20billigste)!</span></p> <p%20style="text-indent:%20-.25in;%20mso-list:%20l0%20level1%20lfo1;"%20class="MsoListParagraphCxSpLast"><span%20lang="NO-BOK"%20style="font-family:%20Symbol;%20mso-fareast-font-family:%20Symbol;%20mso-bidi-font-family:%20Symbol;%20mso-ansi-language:%20NO-BOK;"><span%20style="mso-list:%20Ignore;">·<span%20style="font:%207.0pt%20"Times%20New%20Roman";">        %20</span></span></span><b%20style="mso-bidi-font-weight:%20normal;"><span%20lang="NO-BOK"%20style="mso-ansi-language:%20NO-BOK;">90-dagers%20fornøydgaranti</span></b><span%20lang="NO-BOK"%20style="mso-ansi-language:%20NO-BOK;">%20-%20En%20utrolig%20generøs%20kundegaranti.%20Ikke%20fornøyd%20-%20få%20pengene%20tilbake!</span></p> <p%20class="MsoNormal"><span%20lang="NO-BOK"%20style="mso-ansi-language:%20NO-BOK;"><span%20style="mso-spacerun:%20yes;"> </span>Noni+Collagen%20selges%20i%2010-pack%20og%2030-pack%20av%2050%20ml%20flasker.</span></p> <p%20class="MsoNormal"> <table%20border="1"%20cellpadding="0"%20cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td%20valign="top"%20width="71"> <p> </p> </td> <td%20valign="top"%20width="126"> <p><b>Premium%20Medlemspris</b></p> </td> <td%20valign="top"%20width="122"> <p><b>Medlems-</b></p> <p><b>pris</b></p> </td> <td%20valign="top"%20width="143"> <p><b>Standard</b></p> <p><b>pris</b></p> </td> <td%20valign="top"%20width="83"> <p><b>QV</b></p> </td> <td%20valign="top"%20width="83"> <p><b>CV</b></p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="top"%20width="71"> <p>10-pack</p> </td> <td%20valign="top"%20width="126"> <p>650,-</p> </td> <td%20valign="top"%20width="122"> <p>750,-</p> </td> <td%20valign="top"%20width="143"> <p>850,-</p> </td> <td%20valign="top"%20width="83"> <p>50</p> </td> <td%20valign="top"%20width="83"> <p>395</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="top"%20width="71"> <p>30-pack</p> </td> <td%20valign="top"%20width="126"> <p>1 835,-</p> </td> <td%20valign="top"%20width="122"> <p>2 100,-</p> </td> <td%20valign="top"%20width="143"> <p>2 400,-</p> </td> <td%20valign="top"%20width="83"> <p>140</p> </td> <td%20valign="top"%20width="83"> <p>1120</p> </td> </tr> </tbody> </table> </p> <p%20class="MsoNormal"><span%20lang="NO-BOK"%20style="mso-ansi-language:%20NO-BOK;"><br%20/></span></p> <table%20border="1"%20cellpadding="0"%20cellspacing="0"%20style="border-collapse:%20collapse;%20border:%20none;%20mso-border-alt:%20solid%20windowtext%20.5pt;%20mso-yfti-tbllook:%201184;%20mso-padding-alt:%200in%205.4pt%200in%205.4pt;"%20class="MsoTableGrid"> <tbody> <tr%20style="mso-yfti-irow:%200;%20mso-yfti-firstrow:%20yes;"> <td%20valign="top"%20width="113"%20style="width:%2084.8pt;%20border:%20solid%20windowtext%201.0pt;%20mso-border-alt:%20solid%20windowtext%20.5pt;%20padding:%200in%205.4pt%200in%205.4pt;"></td> <td%20valign="top"%20width="170"%20style="width:%20127.6pt;%20border:%20solid%20windowtext%201.0pt;%20border-left:%20none;%20mso-border-left-alt:%20solid%20windowtext%20.5pt;%20mso-border-alt:%20solid%20windowtext%20.5pt;%20padding:%200in%205.4pt%200in%205.4pt;"></td> <td%20valign="top"%20width="161"%20style="width:%20120.5pt;%20border:%20solid%20windowtext%201.0pt;%20border-left:%20none;%20mso-border-left-alt:%20solid%20windowtext%20.5pt;%20mso-border-alt:%20solid%20windowtext%20.5pt;%20padding:%200in%205.4pt%200in%205.4pt;"></td> <td%20valign="top"%20width="183"%20style="width:%20136.9pt;%20border:%20solid%20windowtext%201.0pt;%20border-left:%20none;%20mso-border-left-alt:%20solid%20windowtext%20.5pt;%20mso-border-alt:%20solid%20windowtext%20.5pt;%20padding:%200in%205.4pt%200in%205.4pt;"></td> </tr> <tr%20style="mso-yfti-irow:%201;"> <td%20valign="top"%20width="113"%20style="width:%2084.8pt;%20border:%20solid%20windowtext%201.0pt;%20border-top:%20none;%20mso-border-top-alt:%20solid%20windowtext%20.5pt;%20mso-border-alt:%20solid%20windowtext%20.5pt;%20padding:%200in%205.4pt%200in%205.4pt;"></td> <td%20valign="top"%20width="170"%20style="width:%20127.6pt;%20border-top:%20none;%20border-left:%20none;%20border-bottom:%20solid%20windowtext%201.0pt;%20border-right:%20solid%20windowtext%201.0pt;%20mso-border-top-alt:%20solid%20windowtext%20.5pt;%20mso-border-left-alt:%20solid%20windowtext%20.5pt;%20mso-border-alt:%20solid%20windowtext%20.5pt;%20padding:%200in%205.4pt%200in%205.4pt;"></td> <td%20valign="top"%20width="161"%20style="width:%20120.5pt;%20border-top:%20none;%20border-left:%20none;%20border-bottom:%20solid%20windowtext%201.0pt;%20border-right:%20solid%20windowtext%201.0pt;%20mso-border-top-alt:%20solid%20windowtext%20.5pt;%20mso-border-left-alt:%20solid%20windowtext%20.5pt;%20mso-border-alt:%20solid%20windowtext%20.5pt;%20padding:%200in%205.4pt%200in%205.4pt;"></td> <td%20valign="top"%20width="183"%20style="width:%20136.9pt;%20border-top:%20none;%20border-left:%20none;%20border-bottom:%20solid%20windowtext%201.0pt;%20border-right:%20solid%20windowtext%201.0pt;%20mso-border-top-alt:%20solid%20windowtext%20.5pt;%20mso-border-left-alt:%20solid%20windowtext%20.5pt;%20mso-border-alt:%20solid%20windowtext%20.5pt;%20padding:%200in%205.4pt%200in%205.4pt;"></td> </tr> <tr%20style="mso-yfti-irow:%202;%20mso-yfti-lastrow:%20yes;"> <td%20valign="top"%20width="113"%20style="width:%2084.8pt;%20border:%20solid%20windowtext%201.0pt;%20border-top:%20none;%20mso-border-top-alt:%20solid%20windowtext%20.5pt;%20mso-border-alt:%20solid%20windowtext%20.5pt;%20padding:%200in%205.4pt%200in%205.4pt;"></td> <td%20valign="top"%20width="170"%20style="width:%20127.6pt;%20border-top:%20none;%20border-left:%20none;%20border-bottom:%20solid%20windowtext%201.0pt;%20border-right:%20solid%20windowtext%201.0pt;%20mso-border-top-alt:%20solid%20windowtext%20.5pt;%20mso-border-left-alt:%20solid%20windowtext%20.5pt;%20mso-border-alt:%20solid%20windowtext%20.5pt;%20padding:%200in%205.4pt%200in%205.4pt;"></td> <td%20valign="top"%20width="161"%20style="width:%20120.5pt;%20border-top:%20none;%20border-left:%20none;%20border-bottom:%20solid%20windowtext%201.0pt;%20border-right:%20solid%20windowtext%201.0pt;%20mso-border-top-alt:%20solid%20windowtext%20.5pt;%20mso-border-left-alt:%20solid%20windowtext%20.5pt;%20mso-border-alt:%20solid%20windowtext%20.5pt;%20padding:%200in%205.4pt%200in%205.4pt;"></td> <td%20valign="top"%20width="183"%20style="width:%20136.9pt;%20border-top:%20none;%20border-left:%20none;%20border-bottom:%20solid%20windowtext%201.0pt;%20border-right:%20solid%20windowtext%201.0pt;%20mso-border-top-alt:%20solid%20windowtext%20.5pt;%20mso-border-left-alt:%20solid%20windowtext%20.5pt;%20mso-border-alt:%20solid%20windowtext%20.5pt;%20padding:%200in%205.4pt%200in%205.4pt;"></td> </tr> </tbody> </table> <p%20class="MsoNormal"><span%20lang="NO-BOK"%20style="mso-ansi-language:%20NO-BOK;">Bli%20en%20av%20de%20første%20til%20å%20prøve%20dette%20superproduktet!%20Bestill%20dine%20produkter%20på%20<span%20class="MsoHyperlink"><a%20href="http://www.morinda.no">www.morinda.no</a></span>,%20ring%20Kundeservice%20på%20telefon%2067%2080%2055%2000,%20eller%20stikke%20innom%20vår%20butikk%20i%20Sandvika!%20<span%20style="mso-spacerun:%20yes;"> </span></span></p> <p%20class="MsoNormal"><span%20lang="NO-BOK"%20style="mso-ansi-language:%20NO-BOK;"></span></p> ]]></description> </item> <item> <title><![CDATA[Morinda%20University%20på%20vakre%20Sundance%20Mountain%20Resort]]></title> <link>https://morinda.com/243342/no-no/news/6687897/Morinda%20University%20på%20vakre%20Sundance%20Mountain%20Resort</link> <pubDate>Fri, 15 Mar 2019 03:23:18 -0600</pubDate> <media:thumbnail url="https://morinda.com/filestores/vj/vjXPDYFOBtTqMzUPhpR7/morindauniversity1.jpeg" width="140" height="90" ></media:thumbnail> <guid>https://morinda.com/243342/no-no/news/6687897/Morinda%20University%20på%20vakre%20Sundance%20Mountain%20Resort</guid> <description><![CDATA[<p>En%20del%20av%20Success%20Path%20er%20den%20viktige%20opplæringen.%20Der%20vi%20følger%20en%20ny%20produktkonsulent%20fra%20dag%201,%20og%20på%20veien%20til%20de%20har%20jobbet%20seg%20opp%20til%20et%20stort%20team,%20som%20de%20kan%20jobbe%20sammen%20med.%20Det%20siste%20steget%20i%20denne%20opplæringen%20kaller%20vi%20Morinda%20University%20Advanced,%20der%20Morinda%20inviterer%20produktkonsulenter%20som%20går%20foran%20som%20et%20godt%20eksempel%20når%20det%20gjelder%20aktivitet%20og%20lederskap.</p> <p><img%20width="100%"%20style="vertical-align:%20middle;"%20src="https://morinda.com/filestores/vj/vjXPDYFOBtTqMzUPhpR7/morindauniversity2.jpeg"%20/></p> <p>Akkurat%20nå%20pågår%20Morinda%20University%20Advanced%20på%20vakre%20Sundance%20Mountain%20Resort%20i%20Utah,%20USA,%20og%20Alf%20Ringdal,%20Anette%20Möttus-Friis%20og%20Ulf%20Isaksson%20er%20Nordens%20representanter.</p> <p>Ulf%20er%20Europas%20første%20produktkonsulent,%20og%20så%20tidlig%20visjonen%20og%20mulighetene%20med%20Morinda.%20Idag%20arbeider%20Ulf%20med%20et%20team%20som%20som%20holder%20til%20i%20mange%20land,%20over%20flere%20kontinenter.%20Alf%20er%20en%20av%20de%20som%20satte%20Europas%20andre%20største%20marked,%20Norge,%20på%20Morindakartet.%20Sammen%20med%20sin%20partner%20Inger,%20tar%20de%20et%20stort%20ansvar%20for%20utviklingen%20i%20Norden%20og%20er%20en%20nøkkelfaktor%20for%20den%20fremtidige%20veksten%20i%20vår%20region. %20Anette%20er%20en%20av%20Europas%20ledende%20produktkonsulent%20innen%20TeMana,%20og%20hun%20er%20fantastisk%20når%20det%20gjelder%20å%20finne%20nye%20kunder%20og%20få%20dem%20til%20å%20forstå%20fordelen%20med%20rene,%20naturlige%20og%20unike%20hudpleieprodukter%20av%20høy%20kvalitet.%20Anette%20arbeider%20hardt,%20målrettet%20og%20fokusert,%20og%20har%20allerede%20kvalifisert%20seg%20for%20Global%20Business%20Summit%20i%20New%20York%20i%20august!</p> <p>Nå%20jobber%20alle%20tre%20-%20Alf,%20Anette%20og%20Ulf%20-%20veldig%20hardt%20for%20å%20forberede%20den%20mest%20spennende%20lanseringen%20i%20Morinda,%20siden%20Tahitian%20Noni%20Juice%20i%201996,%20Noni+Collagen!%20Du%20ser%20dem%20på%20sosiale%20medier,%20webinarer%20og%20møter.%20Ta%20en%20prat%20med%20de%20når%20de%20kommer%20hjem%20fra%20Morinda%20University%20Advanced,%20og%20be%20gjerne%20om%20hjelp%20til%20å%20legge%20opp%20en%20plan%20for%20deg,%20for%20at%20du%20skal%20få%20bli%20med%20på%20neste%20reise%20med%20Morinda!</p>]]></description> </item> <item> <title><![CDATA[Linker%20til%20våre%20innspilte%20opplæringswebinar]]></title> <link>https://morinda.com/243342/no-no/news/6682161/Linker%20til%20våre%20innspilte%20opplæringswebinar</link> <pubDate>Tue, 12 Mar 2019 02:57:11 -0600</pubDate> <media:thumbnail url="https://morinda.com/filestores/e5/e5zdVNNxfWe3EI4EflC2/end_of_year_blogs_basic_morinda_th.png" width="140" height="90" ></media:thumbnail> <guid>https://morinda.com/243342/no-no/news/6682161/Linker%20til%20våre%20innspilte%20opplæringswebinar</guid> <description><![CDATA[<p><img%20height="280"%20width="540"%20src="https://morinda.com/filestores/e5/e5zdVNNxfWe3EI4EflC2/webinar.jpg"%20/></p> <p> </p> <p> </p> <p>Hei!</p> <p>Morinda%20har%20store%20planer%20for%202019!%20Vi%20skal%20ikke%20bare%20gjennomføre%20den%20mest%20spennende%20produktlanseringen%20siden%201996,%20NONI+Collagen,%20men%20vi%20utvikler%20også%20Success%20Path%20der%20vi%20hjelper%20dere%20som%20produktkonsulenter%20på%20veien%20til%20å%20bygge%20en%20solid%20business,%20så%20dere%20kan%20leve%20et%20fantastisk%20Morinda%20Life!%20I%20tillegg%20kan%20du%20som%20produktkonsulent%20kvalifisere%20deg%20til%20å%20få%20aksjer%20i%20New%20Age%20Beverages/Morinda!%20Noe%20som%20kan%20være%20ekstremt%20verdifullt,%20om%20aksjene%20fortsetter%20å%20stige%20i%20samme%20fart%20som%20interessen%20for%20sunne%20drikker%20i%20selskapet%20med%20VERDENS%20RASKESTE%20VEKST!</p> <p>For%20at%20du%20skal%20få%20med%20deg%20alle%20nyheter,%20har%20vi%20gjort%20det%20så%20enkelt%20som%20mulig%20for%20deg%20og%20spilt%20inn%204%20opplæringswebinarer,%20der%20vi%20går%20igjennom%20alle%20detaljer.%20Du%20finner%20linkene%20under.</p> <p>Se%20på%20alle%20og%20del%20informasjonen%20med%20ditt%20team!</p> <p>Lykke%20til!<br%20/>%20Morinda%20Nordic</p> <p><a%20href="https://zoom.us/recording/play/Ibwdy0WPDsCW6BP1iLbZlo0B1dNi7rh_kDBcMpyRzrMbNi42bM0IaNJWvgQHX7S5?continueMode=true">Store%20planer%20for%202019</a></p> <p><a%20href="https://zoom.us/recording/play/MEGvGGFsKmq-nnnvG0qx1Xz9KMoHCjus0DpJeAaA5DzjjOrbsIDYqZhIrYoC0shb?startTime=1550076697000">Success%20Path</a></p> <p><a%20href="https://zoom.us/recording/play/JBxBS7EI97QsFbV_ae6Q4lrRlpvH4EBU0-2fndi4Nqti8l_qToBttMzQazLPPClV?startTime=1550075011000">Sponsoring%20System</a></p> <p><a%20href="https://zoom.us/recording/play/jgz9GA-dWaJSt1vMv7AKm8iLkoAVXty-OvoiJ5C-fUswccjWavMZL-FvTXKWOwzu?startTime=1550074304000">Aksje%20Programmet</a></p> <p> </p>]]></description> </item> <item> <title><![CDATA[Månedens%20produkt%20i%20mars!]]></title> <link>https://morinda.com/243342/no-no/news/6678717/Månedens%20produkt%20i%20mars!</link> <pubDate>Thu, 07 Mar 2019 03:42:49 -0700</pubDate> <media:thumbnail url="https://morinda.com/filestores/UW/UWnJm7f8V1R9GCTk0Not/NoBlogg.jpg" width="140" height="90" ></media:thumbnail> <guid>https://morinda.com/243342/no-no/news/6678717/Månedens%20produkt%20i%20mars!</guid> <description><![CDATA[<p>Vårens%20første%20måned%20er%20endelig%20her%20og%20vi%20går%20mot%20lysere%20tider!%20Dette%20vil%20vi%20så%20klart%20feire%20ved%20å%20gi%20deg%20litt%20ekstra%20rabatt%20på%20et%20av%20de%20nyeste%20produktene%20i%20TeMana%20Noni%20Brightening%20serien.</p> <p><img%20height="440"%20width="540"%20src="https://morinda.com/filestores/UW/UWnJm7f8V1R9GCTk0Not/NoBlogg.jpg"%20/></p> <p><br%20/>Så,%20i%20hele%20mars%20får%20du%2015%%20på%20TeMana%20Noni%20Brightening%20Eye%20Cream.%20Prøv%20dette%20stjerneskuddet%20du%20også!%20TeMana%20Eye%20Cream%20er%20en%20lett%20og%20effektiv%20øyekrem%20som%20er%20basert%20på%20ingredienser%20fra%20noni%20treet,%20som%20noni-fruktjuice,%20-bladjuice,%20-frøekstrakt%20og%20-frøolje.%20Disse%20unike%20og%20eksklusive%20ingrediensene%20gir%20huden%20rikelig%20med%20fukt%20samtidig%20som%20den%20bidrar%20til%20å%20redusere%20rynker%20og%20fine%20linjer.%20<br%20/><br%20/>TeMana%20Noni%20Brightening%20Eye%20Cream</p> <ul%20class="unIndentedList"> <li>%20For%20alle%20hudtyper%20</li> <li>%20Laget%20spesielt%20for%20den%20tynne%20huden%20rundt%20øyepartiet%20</li> <li>%20Farge-%20og%20parabenfri%20</li> <li>%20Jevner%20ut%20fine%20linjer%20og%20mørke%20ringer%20</li> <li>%20Roer%20hovenhet%20rundt%20øyenpartiet%20</li> <li>%20Absorberes%20kjapt%20inn%20i%20huden%20uten%20å%20føles%20klissete%20</li> <li>%20Vegansk%20</li> </ul> <br%20/>Tips!%20Rens%20huden%20rundt%20øyenpartiet%20og%20påfør%20kremen%20med%20myke%20bevegelser%20rundt%20øyene%20både%20morgen%20og%20kveld.%20<br%20/><br%20/>Mer%20informasjon%20om%20TeMana%20Noni%20Brightening%20Eye%20Cream%20finner%20du%20på%20vår%20blogg,%20som%20du%20finner%20på%20våre%20hjemmesider.%20<br%20/><br%20/>For%20å%20bestille%20TeMana%20Eye%20Cream%20eller%20få%20svar%20på%20eventuelle%20spørsmål,%20er%20du%20hjertelig%20velkommen%20til%20å%20kontakte%20vår%20kundeservice%20på%20kundeservice@no.morinda.com%20<br%20/><br%20/>Ta%20vare%20på%20dine%20vakre%20øyne,%20og%20nyt%20den%20første%20vårmåneden%20med%20TeMana%20Eye%20Cream!%20<br%20/><br%20/>Med%20vennlig%20hilsen,%20<br%20/><br%20/>Morinda%20Nordic%20<br%20/>]]></description> </item> <item> <title><![CDATA[Morinda%202019]]></title> <link>https://morinda.com/243342/no-no/news/6649647/Morinda%202019</link> <pubDate>Wed, 20 Feb 2019 18:12:00 -0700</pubDate> <media:thumbnail url="https://morinda.com/filestores/qo/qoKibwmi2P033MIr0FcS/Morinda2013_full_thumb.jpg" width="140" height="90" ></media:thumbnail> <guid>https://morinda.com/243342/no-no/news/6649647/Morinda%202019</guid> <description><![CDATA[<p>2019%20kommer%20til%20å%20bli%20et%20fantastisk%20år,%20med%20mange%20store%20nyheter%20for%20deg%20som%20produktkonsulent%20i%20Morinda,%20og%20dette%20kan%20virkelig%20sette%20fart%20på%20din%20forretning.%20Flere%20av%20nyhetene%20ble%20presentert%20på%20Leadership%20Circle%20på%20Maui,%20og%20her%20får%20du%20de%20viktigste%20høydepunktene.</p> <p><img%20style="margin:%205px;"%20height="363"%20width="700"%20src="https://morinda.com/filestores/qo/qoKibwmi2P033MIr0FcS/LC_2019_01_21.jpg"%20/></p> <p>Den%20største%20nyheten%20blir%20lansering%20av%20TeMana%20Noni+%20Collagen,%2022.%20mars.%20Hvis%20vår%20LTO%20kan%20være%20en%20indikator%20på%20hva%20som%20kommer%20til%20å%20skje,%20så%20blir%20dette%20stort.%20I%20løpet%20av%2060%20timer%20var%20det%20utsolgt%20for%20TeMana%20Noni%20+%20Collagen%20LTO%20pakker,%20i%20Norden.%20Vi%20har%20aldri%20opplevd%20lignende!%20<br%20/>%20<br%20/>%20Prisene%20er%20klare,%20med%20forbehold%20om%20endringer.%20I%20Norden%20kan%20vi%20tilby%20to%20forskjellige%20pakker%20med%20Noni%20+%20Collagen,%20på%2010%20og%2030%20flasker.</p> <table%20style="width:%20444px;"%20cellpadding="0"%20border="0"> <tbody> <tr> <td%20width="145"> <p> </p> </td> <td%20colspan="2"%20width="149"> <p>Norge</p> </td> <td%20colspan="2"%20width="149"> <p>Sverige</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="145"> <p> </p> </td> <td%20width="74"> <p>10%20pk</p> </td> <td%20width="75"> <p>30%20pk</p> </td> <td%20width="74"> <p>10%20pk</p> </td> <td%20width="75"> <p>30%20pk</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="145"> <p>Premium%20Medlemspris</p> </td> <td%20width="74"> <p>650</p> </td> <td%20width="75"> <p>1835</p> </td> <td%20width="74"> <p>630</p> </td> <td%20width="75"> <p>1775</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="145"> <p>Medlemspris</p> </td> <td%20width="74"> <p>750</p> </td> <td%20width="75"> <p>2100</p> </td> <td%20width="74"> <p>730</p> </td> <td%20width="75"> <p>2050</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="145"> <p>Utsalgspris</p> </td> <td%20width="74"> <p>850</p> </td> <td%20width="75"> <p>2400</p> </td> <td%20width="74"> <p>830</p> </td> <td%20width="75"> <p>2360</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="145"> <p>QV</p> </td> <td%20width="74"> <p>50</p> </td> <td%20width="75"> <p>140</p> </td> <td%20width="74"> <p> 50</p> </td> <td%20width="75"> <p>140</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="145"> <p>CV</p> </td> <td%20width="74"> <p>395</p> </td> <td%20width="75"> <p>1120</p> </td> <td%20width="74"> <p>435</p> </td> <td%20width="75"> <p>1215</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>En%20annen%20stor%20nyhet%20er%20at%20vi%20fortsetter%20med%20den%20enorme%20suksessen,%20som%20vår%2014-dagers%20TeMana%20utfordring%20var%20på%20slutten%20av%202018.%20På%20verdens%20basis%20økte%20salget%20av%20TeMana%20Noni%20Brightening%20med%20350%%20takket%20være%20denne%20kampanjen.%20I%20mars%20relanserer%20vi%20utfordringen,%20og%20vi%20kommer%20til%20å%20kalle%20det%20for%20Morinda%20Sponsoring%20System.%20Ikke%20bare%20relanserer%20vi%20utfordringen,%20men%20vi%20utvider%20den%20også.%20Det%20blir%20nå%20tre%20forskjellige%20utfordringer,%20men%20alle%20er%20bygget%20opp%20på%20samme%20måte.%20De%20som%20ønsker%20å%20ta%20utfordringen%20registrerer%20seg%20på%20nettsiden.%20Så%20mottar%20de%20regelmessige%20oppfølgings%20e-poster%20fra%20Morinda,%20med%20praktisk%20informasjon%20om%20produktene%20de%20bruker,%20samt%20tips%20og%20triks%20for%20å%20få%20mer%20ut%20av%20sine%20produkter.%20<br%20/>%20<br%20/>%20I%20tillegg%20til%2014%20dagers%20utfordringen%20med%20TeMana%20Noni%20Brightening,%20vil%20man%20også%20kunne%20ta%20en%2030%20dagers%20utfordring%20med%20TeMana%20Noni%20+%20Collagen.%20Sammen%20er%20vi%20sikre%20på%20at%20vi%20vil%20kunne%20duplisere%20suksessen%20fra%202018%20med%20dette%20programmet.%20Vi%20vil%20i%20løpet%20av%20de%20neste%20dagene%20sende%20ut%20en%20egen%20e-post%20til%20alle%20konsulenter%20i%20Norden%20som%20forklarer%20programmet%20i%20sin%20helhet.%20<br%20/>%20<br%20/>%20En%20annen%20stor%20og%20unik%20mulighet%20i%202019,%20er%20at%20du%20som%20produktkonsulent%20kan%20motta%20aksjer%20i%20New%20Age%20Beverages.%20Dette%20er%20noe%20som%20er%20helt%20unikt%20for%20Morinda,%20og%20vi%20ønsker%20at%20du%20som%20produktkonsulent%20skal%20være%20en%20deleier%20i%20vår%20felles%20forretning.%20Vi%20ønsker%20at%20du%20skal%20ta%20steget%20fra%20konsulent%20til%20eier,%20og%20nå%20kan%20du%20kvalifisere%20deg%20til%20å%20motta%20aksjer,%20ved%20å%20skape%20vekst%20i%20din%20organisasjon.%20Ved%20å%20skape%20vekst%20tilsvarende%20en%20ny%20Jade,%20og%20vedlikeholde%20dette%20i%20totalt%207%20måneder%20vil%20du%20kunne%20motta%2050%20aksjer%20i%20New%20Age%20Beverages.%20Ved%20å%20skape%20vekst%20tilsvarende%20en%20Pearl%20og%20vedlikeholde%20i%20ettertid%20vil%20du%20kunne%20motta%20500%20aksjer%20i%20New%20Age%20beverages.%20Og%20hvis%20du%20klarer%20din%20første%20måned%20innen%20utgangen%20av%20Juni%20så%20dobler%20vi%20antallet%20aksjer%20du%20får.%20Vi%20i%20selskapet%20har%20klokketro%20på%20at%20aksjekursen%20kommer%20til%20å%20stige%20i%20årene%20som%20kommer,%20og%20med%20tanke%20på%20at%20aksjen%20i%20skrivende%20stund%20har%20styrket%20seg%20med%2040%%20siden%20begynnelsen%20av%20desember%20er%20det%20mye%20som%20tyder%20på%20at%20den%20vil%20fortsette%20å%20vokse.%20<br%20/>%20<br%20/>%20Dette%20er%20de%20tre%20største%20nyhetene%20som%20kan%20ha%20stor%20betydning%20for%20din%20forretning%20i%202019.%20I%20tillegg%20skal%20vi%20ut%20på%20flere%20fantastiske%20reiser,%20og%20allerede%20i%20mars%20reiser%20ca.%2070%20personer%20fra%20Norden,%20til%20Athen%20for%20å%20delta%20på%20vår%20europeiske%20lederskapskonferanse.%20I%20august%20reiser%20vi%20til%20New%20York,%20og%20i%20september%20skal%20vi%20på%20cruise%20i%20Østersjøen.%20<br%20/>%20<br%20/>%20Hvis%20du%20ikke%20har%20kvalifisert%20deg%20til%20disse%20reisene%20i%20år,%20fortvil%20ikke.%20Ved%20hjelp%20av%20kollagen%20lanseringen,%20sponsoring%20system%20og%20aksje%20programmet%20kan%20du%20kvalifisere%20deg%20til%20reiser,%20neste%20år.%20Som%20for%20eksempel%20Lucerne%20i%20Sveits,%20cruise%20i%20Fransk%20Polynesia,%20og%20mye%20mer.%20<br%20/>%20<br%20/>%20Vi%20har%20også%20spilt%20inn%20noen%20enkle%20webinarer%20som%20tar%20for%20seg%20det%20som%20ble%20lansert%20på%20Maui.%20Du%20finner%20de%20forskjellige%20webinarene%20i%20opptak%20på%20følgende%20linker:%20<br%20/>%20<a%20href="http://comtool.morinda.com/mailing/click/7834551?l=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Frecording%2Fshare%2FJYM7tq5rvoAn3WEmRCRC2RGcMJpLjQu0aCsYGFUyNe-wIumekTziMw%3FstartTime%3D1550065479000+%26utm_source%3Dcomtool%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DStore%2Bplaner%2Bfor%2B2019%252C%2Bog%2Bvi%2Bh%25C3%25A5per%2Bat%2Bdu%2Ber%2Bmed%2521"><strong>Store%20Planer%20for%202019</strong></a><br%20/>%20<a%20href="http://comtool.morinda.com/mailing/click/7834551?l=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Frecording%2Fshare%2FL_dmwzVAerB_-V9oFgrE0MRP1zdNyQ3DstyJBMROPVWwIumekTziMw%3FstartTime%3D1550076697000%26utm_source%3Dcomtool%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DStore%2Bplaner%2Bfor%2B2019%252C%2Bog%2Bvi%2Bh%25C3%25A5per%2Bat%2Bdu%2Ber%2Bmed%2521"><strong>Success%20Path</strong></a><br%20/>%20<a%20href="http://comtool.morinda.com/mailing/click/7834551?l=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Frecording%2Fshare%2F_Kv1iOgcSQp8je3Vk3aE3yjSRs2Sos6bEuWYMUMzU2SwIumekTziMw%3FstartTime%3D1550075011000%26utm_source%3Dcomtool%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DStore%2Bplaner%2Bfor%2B2019%252C%2Bog%2Bvi%2Bh%25C3%25A5per%2Bat%2Bdu%2Ber%2Bmed%2521"><strong>Sponsoring%20System</strong></a><br%20/>%20<a%20href="http://comtool.morinda.com/mailing/click/7834551?l=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Frecording%2Fshare%2F3JVzK7i-h2IQU9x_wcteWNWyas1sLXoECtJWBRCZCnmwIumekTziMw%3FstartTime%3D1550074304000%26utm_source%3Dcomtool%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DStore%2Bplaner%2Bfor%2B2019%252C%2Bog%2Bvi%2Bh%25C3%25A5per%2Bat%2Bdu%2Ber%2Bmed%2521"><strong>Aksje%20Programmet</strong></a><br%20/>%20<br%20/>%20Velkommen%20til%202019,%20og%20lykke%20til%20med%20din%20forretning!</p>]]></description> </item> <item> <title><![CDATA[Sponsoring%20system,%20en%20kjerne%20i%20din%20virksomhet.]]></title> <link>https://morinda.com/243342/no-no/news/6649708/Sponsoring%20system,%20en%20kjerne%20i%20din%20virksomhet.</link> <pubDate>Wed, 20 Feb 2019 18:10:00 -0700</pubDate> <media:thumbnail url="https://morinda.com/filestores/7t/7tUIPQwasmrDmTlz5Elh/bonus%20uke.jpg" width="140" height="90" ></media:thumbnail> <guid>https://morinda.com/243342/no-no/news/6649708/Sponsoring%20system,%20en%20kjerne%20i%20din%20virksomhet.</guid> <description><![CDATA[<p>Tenk%20deg%20at%20du%20kan%20få%20utbetalt%2075%20dollar%20for%20hver%20tredje%20person%20du%20hjelper%20til%20å%20ta%20en%20utfordring,%20som%20vil%20gjøre%20at%20de%20føler%20seg%20bedre,%20og%20muligens%20til%20og%20med%20yngre.%20Med%20Morindas%20sponsoring%20system%20er%20dette%20mulig,%20allerede%20fra%201.%20mars.</p> <p><img%20style="margin:%205px;"%20height="311"%20width="600"%20src="https://morinda.com/filestores/7t/7tUIPQwasmrDmTlz5Elh/14-day%20gift%20box.png"%20/><br%20/>Vårt%20sponsoring%20system%20er%20veldig%20enkelt.%20Du%20hjelper%20noen,%20enten%20nye%20eller%20eksisterende%20kunder%20og%20konsulenter%20til%20å%20ta%20en%20av%20våre%20utfordringer.%20De%20registrerer%20seg%20online%20for%20å%20ta%20utfordringen,%20bruker%20produktene%20hver%20dag,%20får%20regelmessig%20oppfølging,%20og%20til%20slutt%20deler%20sine%20erfaringer%20med%20andre.%20For%20hver%20tredje%20nye%20person%20som%20kjøper%20produktpakken%20og%20gjennomfører%20utfordringen%20gir%20Morinda%20deg%20som%20sponsor%2075%20dollar%20som%20takk%20for%20hjelpen.%20<br%20/>%20<br%20/>%20Vi%20vil%20ha%20to%20utfordringspakker%20som%20du%20kan%20jobbe%20med,%20og%20som%20du%20kan%20utfordre%20andre%20med.%20En%2014%20dagers%20utfordring,%20hvor%20deltageren%20blir%20utfordret%20til%20å%20prøve%20våre%20TeMana%20Noni%20Brightening%20produkter%20i%2014%20dager.%20Pakken%20består%20av%20TeMana%20Noni%20Brightening%20rens,%20toner,%20serum%20og%20nattkrem.%20I%20tillegg%20får%20man%20med%20en%20gratis%20pakke%20med%20TeMana%20Noni%20Brightening%20Sheet%20Masks.%20Alt%20til%20en%20sterkt%20rabatert%20pris.%20Vi%20har%20også%20en%2030%20dagers%20utfordring,%20med%20et%2030%20dagers%20forbruk%20av%20TeMana%20Noni%20+%20Collagen.%20Tenk%20deg%20hvilke%20resultater%20dine%20kunder%20og%20konsulenter%20kommer%20til%20å%20ha%20etter%20å%20ha%20benyttet%20Noni%20+%20Collagen%20i%2030%20dager.%20<br%20/>%20<br%20/>%20Vi%20begynner%20med%2014%20dagers%20utfordringen%201.%20mars,%20og%2030%20dagers%20collagen%20utfordring%20starter%2022.%20mars%20i%20sammenheng%20med%20vår%20lansering%20av%20TeMana%20Noni+%20Collagen.%20Og%20det%20vil%20være%20mulig%20å%20ta%20utfordringen%20helt%20frem%20til%2031.%20juli.%20<br%20/>%20<br%20/>%20Dette%20er%20en%20mulighet%20vi%20er%20ganske%20sikre%20på%20at%20du%20ikke%20vil%20gå%20glipp%20av!%20<br%20/>%20<br%20/>%20Mvh%20<br%20/>%20Morinda%20Nordic </p>]]></description> </item> </channel> </rss>