I 1996 revolusjonerte Morinda den daværende industrien av helseprodukter ved å introdusere Tahitian Noni Juice, og lanserte med dét en multi-milliard industri mer eller mindre over natten. Vårt mål med å hjelpe mennesker å leve yngre lenger, bekrefter vår posisjon som innovatører og ledere i industrien av helsetilskudd. Den samme følelsen av energi, kraft og engasjement vi opplevde i 1996, lever den dag i dag, og vi skyter fart inn i fremtiden samtidig som vi sikrer vår plass i historiebøkene. Veien foran oss er staket ut. Intensjonen vår er klar. Og fremtiden har aldri vært lysere.

Vennligst oppgrader til minstInternet Explorer versjon 11 eller nyere for å dra full nytte av nettsiden.
GRATULERER!
DU ER NÅ REGISTRERT INN I
TAHITI DREAM-KONKURRANSEN
DU ER NÅ FJERNET FRA LISTEN OVER E-POSTUTSENDELSER
http://www.morinda.com
Ditt besøk på nettsiden er tilknyttet
laster...
Selvstendig produktkonsulent
ログイン中です…
TrūAge
SKANNER

FÅ KJENNSKAP TIL
DIN TrūAge I DAG!

Skriv inn din informasjon og en
TrūAge skanneroperatør vil innen kort tid
kontakte deg for å sette opp en
avtale.

Å kjenne din TrūAge er
det kristiske, første steget mot å leve
yngre, lenger.
AGE image

Hva er TrūAge? TrūAge er et estimat på hvor gammel du er på innsiden - skjelettet ditt, ledd, organer, celler og vev - basert på ditt A.G.E.-nivå. Tallet blir regnet ut ved å sammelikne ditt A.G.E.-nivå med andre personer som har det samme nivået. Dersom du for eksempel har A.G.E.-nivået til en gjennomsnittelig 25-åring, er din TrūAge 25. Din TrūAge kan hjelpe deg å forstå om ditt A.G.E.-nivå er normalt, over normalt eller under normalt for din alder. Uansett resultat bør du jobbe for å forbedre det.

Hvordan fungerer TrūAge skanneren?

TruAge skanneren er et klinisk validert verktøy som smertefritt kan måle en person sitt A.G.E.-nivå i løpet av sekunder. Tradisjonelt har dette blitt målt gjennom urinprøver, blodprøver eller hudbiopsier.

Når huden blir bestrålt med UV-lys, blir A.G.E. i huden synlig for et spektrometer inne i skanneren.

Et trygt, lavnivå UV-lys sendes fra skanneren og opp i underarmshuden, og fører til at A.G.E. i huden avgir lys.

SE VIDEO
Historien bak skanneren

Teknologien bak TrūAge skanneren ble utviklet av Dr. Andries Smit, en forsker og lege fra Nederland. I 1995 oppdaget Dr. Smit at A.G.E. i huden blir selvlysende dersom de blir bestrålt med UV-lys. Dette var et gjennombrudd!

TrūAge skanneren kan like presist som en hudbiopsi måle mengden A.G.E. i huden din. Dr. Smit skjønte at dersom han på en eller annen måte kunne finne opp noe som kunne "telle" mengden A.G.E. som sender ut dette lyset, ville han kunne bruke dette apparatet til å gi viktig informasjon om en person sin helsetilstand.

I 1999 søkte han patent på sin teknologi, og publiserte sin første forskningsartikkel om skannerens presisjon. Siden da har TrūAge skannerens teknologi blitt validert gjennom en rekke studier med friske mennesker. Disse resultatene har blitt publisert i flere anerkjente og respekterte forskningsjournaler.

Bestill en skanning